Bläddra kategori

Kommunalt

Nej till trygghetsboende

Vänsterpartiet vill ha ett trygghetsboende i Flens kommun. Många människor vill komma till någon form av gemensamt boende när de blir äldre. Idag finns bara den möjligheten för den som är riktigt dålig och inte alls klarar sig själv. Men [...]

Nu ska alla kunna delta!

Nu ska alla möten som kommunen anordnar, hållas i lokaler som är tillgängliga för de inbjudna, så att alla kan delta på så lika villkor som möjligt. Det beslutade fullmäktige efter en motion från Vänsterpartiet. –    I måndags hände det [...]

Ingen fart på Flens politiker

Ja, det är sant. På torsdagens kommunfullmäktige beslutade politikerna att de inte alls ville sätta lite fart på sig själva. Frågan diskuterades i samband med en motion om att inrätta ett ungdomsråd. Diskussionen kom att handla om hur vi [...]

Vad görs mot drogerna?

I augusti 2004 antog Flens kommunfullmäktige ett drogpolitiskt program. Programmet är ett principprogram och ska varje år kompletteras med ett årligt åtgärdsprogram. Varje år ska också genomföras ett rådslag där en speciell droggrupp redovisar [...]

Flen får ny äldreomsorgsplan

Flens kommun ska anta en ny plan för hur äldreomsorgen i kommunen ska utvecklas. Planen har nu varit ute till föreningar, partier och andra berörda för att få in synpunkter. Bättre mat, mer tid för fysiska aktiviteter och möjligheter att komma [...]