Bläddra kategori

Kommunalt

Fixar-Malte blir kvar!

Vänsterpartiet fick faktiskt gehör för några av sina förslag. Fixar-Malte blir kvar och kommunen ska undersöka möjligheterna att anställa en energi- och klimatrådgivare och gå över till fria programvaror i datorerna, så kallad open source. [...]

Högerpolitiken är hotet

Det sägs att det här är en svag budget. Den ger nämligen inget ekonomiskt överskott. Jag kan naturligtvis hålla med om att det hade varit trevligare med en större marginal, men absolut inte till priset av personalnedskärningar och försämrad [...]

Nej till trygghetsboende

Vänsterpartiet vill ha ett trygghetsboende i Flens kommun. Många människor vill komma till någon form av gemensamt boende när de blir äldre. Idag finns bara den möjligheten för den som är riktigt dålig och inte alls klarar sig själv. Men [...]

Nu ska alla kunna delta!

Nu ska alla möten som kommunen anordnar, hållas i lokaler som är tillgängliga för de inbjudna, så att alla kan delta på så lika villkor som möjligt. Det beslutade fullmäktige efter en motion från Vänsterpartiet. –    I måndags hände det [...]

Ingen fart på Flens politiker

Ja, det är sant. På torsdagens kommunfullmäktige beslutade politikerna att de inte alls ville sätta lite fart på sig själva. Frågan diskuterades i samband med en motion om att inrätta ett ungdomsråd. Diskussionen kom att handla om hur vi [...]

Vad görs mot drogerna?

I augusti 2004 antog Flens kommunfullmäktige ett drogpolitiskt program. Programmet är ett principprogram och ska varje år kompletteras med ett årligt åtgärdsprogram. Varje år ska också genomföras ett rådslag där en speciell droggrupp redovisar [...]