Nu ska alla kunna delta!

Nu ska alla möten som kommunen anordnar, hållas i lokaler som är tillgängliga för de inbjudna, så att alla kan delta på så lika villkor som möjligt. Det beslutade fullmäktige efter en motion från Vänsterpartiet.

–    I måndags hände det igen! Jag skulle delta på ett seminarium om ekologiska livsmedel, men när jag kom dit så visade det sig att jag inte kunde komma in i lokalerna med rullstolen, berättade Kaj Johansson (v).

–    Jag accepterar inte det här längre, jag vet inte vilken gång i ordningen det händer att jag som förtroendevald inte kan delta och utföra mitt uppdrag. Jag vill att fullmäktige en gång för alla beslutar att alla möten ska hållas i lokaler som är tillgängliga för de inbjudna, så att alla kan delta på lika villkor.

–    Jag är bara ett exempel som gör frågan tydlig. Det här är ett viktigt beslut för väldigt många människor. Alla ska ha rätt att delta på så lika villkor som möjligt, när kommunen eller dess bolag bjuder in till något evenemang.

Tekniska nämndens ordförande Lena Hagelberg (a2) bad så hemskt mycket om ursäkt och beklagade det inträffade och yrkade bifall till Kajs yrkande. Det gjorde också Anders Berglöv (s) och många andra av fullmäktiges ledamöter, och så blev också beslutet.

Av 0 274
%d bloggare gillar detta: