Barnomsorg

Utebliven lågstadiesatsning – pinsam miss

Vid fullmäktiges möte på torsdagskvällen ställde Kaj Johansson en interpellation om bakgrunden till varför kommunen inte använde pengar man fått till en satsning på fler lärare i skolan. Du kan läsa interpellationen här nedan.

Bild: Teckning som beskriver låg personaltäthet i förskolan.

 

Interpellation till Barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande

Ang. pengar till lågstadiesatsning

Kommunen har ansökt och beviljats 2,6 miljoner kronor till en lågstadiesatsning. Pengarna skulle gå till att anställa ytterligare 5 lärare, men av någon anledning anställdes ingen – trots att lärarna har efterfrågat när satsningen ska komma igång. Nu måste pengarna betalas tillbaka.

Det här är otroligt pinsamt, särskilt med tanke på det stora behovet ute i skolorna. Det yttersta ansvaret är politiskt och vilar tungt på nämndens ordförande. Naturligtvis måste ärenden av det här slaget följas upp så att de pengar vi har till förfogande, används på bästa tänkbara sätt.

Mot bakgrund av detta vill jag rikta följande frågor till buk-nämndens ordförande:

  1. Hur har detta kunnat ske? Har man tillsatt någon ”haverikommission” för att ta reda på orsaker och säkerställa att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden?
  2. Vilket ansvar är du beredd att ta från politikens sida, för det inträffade.

Flen den 8 Maj 2016,
För vänsterpartiet
Kaj Johansson

Kopiera länk