Solidaritetens Hus läggs ner

Föreningen Solidaritetens Hus läggs ner. Hur värderar vi det idéella arbete som föreningens medlemmar har lagt ner? Föreningen har fyllt en viktig funktion i vårt samhälle. Vilken beredskap har kommunen att fylla det tomrum som blir efter nedläggningen?

Det är frågor som Kaj Johansson (v) ställer i en interpellation till ordförande i AUC-nämnden.

——————————————————————
Interpellation till Jan-Erik Larsson
ordförande i  Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Ang nedläggningen av Solidaritetens Hus

Jag vet att du, liksom jag, beklagar det faktum att Solidaritetens Hus i Flen nu lägger ner sin verksamhet och förening.

Föreningen och dess medlemmar har under 20 års tid varit en viktig ideell kraft i vårt lokalsamhälle. Många av de människor som idag lever och bor i vår kommun mötte sina första vänner i Sverige, genom Solidaritetens Hus. Under årens lopp har föreningen arrangerat möten, studiecirklar, soppträffar, debatter och mycket, mycket mer.

Solidaritetens Hus har vänt sig både till personer bosatta i vår kommun, och till asylsökande. Dit har människor kunnat komma för att få råd och stöd i olika frågor.

Hur värderar vi betydelsen av det ideella arbete som föreningens medlemmar lagt ner? Hur räknar vi om det i kronor och ören? Den frågan får vi nog aldrig svar på. Ändå är jag övertygad om att föreningen på ett avgörande sätt påverkat klimatet i vår kommun.

Ibland får man höra att det stöd som ges till asylsökande i vår kommun inte är en kommunal angelägenhet. Att ansvaret ligger helt hos Migrationsverket. Det är naturligtvis sant, rent formellt sätt. Men asylsökande människor finns mitt ibland oss. De bor och rör sig inom våra kommungränser. Deras rädsla, frustration och förtvivlan hotar hela tiden att explodera.

När Solidaritetens Hus mött dessa personer, lyssnat till dem och sett dem som människor och individer så har det också påverkat deras syn på mötet med det svenska samhället. Det i sin tur har, med all säkerhet, påverkat hela klimatet i vår kommun.

Mina frågor är nu

  1. Vilken beredskap har Flens kommun att ersätta det tomrum som skapas i Flen när Solidaritetens Hus läggs ner?
  2. Hur ser du på förutsättningarna att engagera ideellt arbetande människor i vårt flyktingmottagande/integrationsarbete? Vilka förutsättningar och vilket stöd kan ges till dessa personer?

Flen 080127

Kaj Johansson
Vänsterpartiet

Av 0 262
%d bloggare gillar detta: