Vad görs mot drogerna?

I augusti 2004 antog Flens kommunfullmäktige ett drogpolitiskt program. Programmet är ett principprogram och ska varje år kompletteras med ett årligt åtgärdsprogram. Varje år ska också genomföras ett rådslag där en speciell droggrupp redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyllts.

I november 2005 genomfördes det första rådslaget. Där deltog ett stort antal företrädare för kommunens olika förvaltningar och företrädare för olika ideella organisationer. Vid rådslaget arbetade deltagarna gemensamt fram en rad olika förslag på drogförebyggande åtgärder.

Syftet var att kommunens droggrupp utifrån de olika förslagen skulle prioritera och ta fram ett åtgärdsprogram för 2006.

Min fråga är nu

  1. Vilka konkreta förslag genomfördes under 2006?
  2. Hur ser åtgärdsprogrammet för 2007 ut?
Flen i oktober 2007
Lillemor Johansson (v)
Av 0 261
%d bloggare gillar detta: