Högerpolitiken är hotet

Det sägs att det här är en svag budget. Den ger nämligen inget ekonomiskt överskott.

Jag kan naturligtvis hålla med om att det hade varit trevligare med en större marginal, men absolut inte till priset av personalnedskärningar och försämrad kvalitet i verksamheten.

Visst är jag också orolig för det kommande året, men det beror inte på den budget vi har framför oss här idag. Det beror framförallt på faktorer i vår omvärld.

Dels har vi naturligtvis den finanskris som nu rullar över världen. Ibland kan det låta som om den här krisen bara kommer över oss från ingenstans, som vädret ungefär. Så är det naturligtvis inte. Krisen är resultatet av en ekonomiska politik som drivits igenom av nyliberala politiker och ekonomer, och som har förvandlat stora delar av världsekonomin till ett jättelikt casino. Man har avreglerat finansmarknaderna och fört över enorma belopp från offentlig välfärd och produktiva investeringar till spekulation och placeringar. Och när nu bubblan spricker, så vet vi vilka som får betala priset.

Det andra hotet gäller regeringspolitiken. Alliansen brukar ofta framhålla att regeringen sänker arbetsgivaravgifterna, vilket minskar utgifterna för kommuner och landsting. Däremot brukar de inte tala lika högt om att regeringen också har fryst statsbidragen till kommunerna, vilket har en mycket större effekt. Bara för Flens kommun handlar det om mellan flera  miljoner kronor i minskade intäkter.

Försämringarna när det gäller a-kassan och sjukförsäkringen kommer med all säkerhet att tvinga fler människor att söka försörjningsstöd, vilket belastar kommunernas budget. På område efter område tvingar den borgerliga regeringen igenom åtgärder som syftar till att minska den offentliga sektorns andel av den totala ekonomin.

Och man gör det inte för att det saknas pengar – Sverige har ett rekordstort överskott i de offentliga finanserna. Man gör det av ideologisk övertygelse. I goda tider så är receptet sänkta skatter och nedskärningar av offentlig verksamhet. I dåliga tider så är receptet detsamma, sänkta skatter och nedskärningar av offentlig verksamhet.

Men det är faktiskt inte den här politiken folk vill ha! Under våren gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en stor undersökning, vars resultat blev en het potatis hos borgerliga politiker. Undersökningen visade nämligen att trots 25 år av kampanjer för skattesänkningar och nedmontering av offentlig välfärd – så envisas svenska folket med att tycka precis tvärtom.

  • 93 procent av de tillfrågade väljer bättre kvalitet i äldreomsorgen före sänkt skatt.
  • 91 procent av de tillfrågade väljer bättre kvalitet i skolan före sänkt skatt.

Stödet för skattesänkningarna är alltså minimalt. Men inte nog med det! En solklar majoritet kan dessutom tänka sig HÖJD skatt, om det ger en bättre kvalitet i välfärden.

  • 85 procent av de tillfrågade är villiga att betala högre skatt för bättre kvalitet inom sjukvården.
  • 83 procent är villiga att betala högre skatt för att förbättra äldreomsorgen.
  • 79 procent kan betala högre skatt för att förbättra kvaliteten inom skolan.

Nyliberalismen har nått vägs ände! Om vi ska kunna möta den nedgång i ekonomin som står för dörren, så kan vi inte göra det med ytterligare nedskärningar av offentlig verksamhet. Om vi här i Flens kommun ska kunna leva upp till våra målsättningar om befolkningstillväxt så kan vi inte skära i välfärden för att uppnå ett större överskott i budgeten. Tvärtom, då måste vi slå vakt om den välfärd vi har och helst bygga ut den.

Av 0 249
%d bloggare gillar detta: