Vänsterpartiet Flen

Äntligen – beslut om skatepark!

FixToRide-Skateboarders-26Nu är beslutet definitivt! Fullmäktige har beslutat att avsätta 5,5 miljoner till en skatepark. Investeringen är planerad att göras under 2015.
Vänsterpartiet har drivit frågan hårt, men det har också funnits ett ganska stort motstånd. Framförallt hos de som tyckt att det är viktigare att satsa på traditionella idrotten, t.ex. en konstgräsplan.
För oss i vänsterpartiet är det viktigt att inte ställa dessa grupper mot varandra. Båda är viktiga, inte minst för integration och folkhälsa. Däremot har vi hävdat att nu är det hög tid att satsa också på de ungdomar som inte känner sig hemma i det traditionella föreningslivet eller lagidrotter. Konstgräsplan finns trots allt redan i Malmköping.
Nu är beslutet i alla fall taget att bygga en skatepark. Mycket tyder på att det blir en konstgräsplan också, även om det tar lite längre tid.
Nu återstår att bestämma VAR skateparken ska ligga och hur den ska utformas. Ska det till exempel ligga i Sveaparken, eller är det bättre i parken vid skolan?

Familjecentral – seger för vänsterpartiet!

Kommunfullmäktige har nu beslutat att bifalla vänsterpartiets yrkande att Flens kommun ska ha en familjecentral. Ett mycket viktigt beslut.
familjecentralen-600

Familjecentraler är mötesplatser för små barn och deras föräldrar. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter. Där finns pedagoger BVC-sjuksköterskor, barnmorskor och socialsekreterare. Verksamheten är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig.

Familjecentralerna arbetar hälsofrämjande. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

Landstinget Sörmland har som målsättning att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. I dagsläget har alla kommuner utom 3 en familjecentral och två av dessa har påbörjat arbetet för att skapa en. Det är hög tid att Flens kommun också gör detta.

Läs mer här!

Mångfald och integration

_DSC0056 kopieraFlens kommun har tagit emot många flyktingar och invandrare. Det är vi stolta och glada över. Det ska vi fortsätta med.

Men vi måste bli mycket bättre på integration, att skapa möten mellan svenskar och invandrare, att leva tillsammans med våra likheter och olikheter. Sammanhållning och gemenskap ska vara målet.

Framförallt behövs det fler bostäder som är anpassade efter människors behov, fler arbeten och bättre möjligheter till utbildning och samhällsservice.

Här presenterar vi vår politik på några av de områden som har betydelse för integration.

Fler i arbete!

DahirAtt kunna försörja sig själv är ett självklart mål för de flesta, men många invandrare behöver ett bättre stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Att minska arbetslösheten är i första hand en fråga för rikspolitiken, men kommunen kan ändå göra en hel del. Detta vill vi göra i Flens kommun.

 • Kommunen ska anställa fler personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Att kunna tala flera språk ska ses som en merit.
 • Arbeta för att gymnasiet ska erbjuda körkortsutbildning för alla elever, så att de lättare kan få arbete.
 • Kommunen ska arbeta för att arbetsförmedlingen erbjuder fler personer arbetsmarknadsutbildning, t.ex. körkort, för att komma ut på arbetsmarknaden.
 • Fortsätta att erbjuda praktikarbetsplatser för de som går på försörjningsstöd. Det sparar kommunen pengar på, samtidigt som fler får arbete och kan försörja sig själva. (Elevstödjare, tolkförmedlare, bovärdar etc.)

Skola för alla

thereseSkolorna i Flens kommun har bekymmer med för låga resultat. Vi vill att svenska barn ska gå i samma skola som invandrarbarnen.

 • Bygg en ny låg- och mellanstadieskola, slå samman Söderskolan, Lötenskolan och Nybbleskolan.
 • Satsa på personalfortbildning, utveckla pedagogiska arbetssätt för att stötta barn med annan etnisk härkomst. Ta tillvara på mångfalden.
 • Flerspråkiga elevassistenter som kan hjälpa eleverna under lektioner och på raster.
 • Alla barn ska ha rätt till avgiftsfri läxhjälp i skolan. Stöd till läxläsning på hemspråk.

Bostad

FranciscoMånga familjer i Flen behöver större lägenheter. Vänsterpartiet driver den här frågan hårt i bostadsbolaget och kommunen.

En lösning skulle kunna vara att slå samman flera mindre lägenheter, eller att bostadsbolaget hyr ut villor.

Alla människor har rätt till en bostad, även de som drabbas av arbetslöshet och tvingas leva på försörjningsstöd. Därför måste reglerna för vem som får teckna ett hyreskontrakt ändras.

 • Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för fler större bostäder.
 • Ändra uthyrningsreglerna så att även försörjningsstöd räknas som inkomst.
 • Vid anställning av nya bovärdar, städare och andra liknande jobb, ska det räknas som en merit att bo i området och tala flera språk.

Social service

ShukriMånga invandrare behöver stöd i samband med besök på vårdcentralen, försäkringskassan, skatteverket och andra myndigheter. Kommunen hade för länge sedan en tolkförmedling och den verksamheten borde startas igen. Naturligtvis måste själva tolkuppdraget utföras av proffessionella tolkar, men att förmedla tolkar kan skötas av egen flerspråkig personal.

 • Starta tolkförmedling.
 • Kommunen ska verka för att försäkringskassan, skattekontoret och andra myndigheter har öppet minst en dag per vecka i Flen.

Vi menar allvar!

ingerVänsterpartiet arbetar hela tiden med att förbättra villkoren för invandrare – inte bara när det är val. Vi påverkar de kommunala besluten och vi engagerar oss direkt i människors problem och försöker hjälpa till.

Vi har många medlemmar från andra länder, t.ex Somalia, Palestina, Iran, Syrien, Chile, Brasilien, Guatemala och Indonesien.

Vi deltar aktivt i lokalt antirasistiskt arbete för sammanhållning och gemenskap, mot rasism och främlingsfientlighet. Vi arbetar aktivt med att förbättra kvinnors situation, jämställdhet är viktigt för oss.

För oss är sammanhållning, solidaritet och gemenskap mer än vackra ord – det är något vi gör i praktiken! Men för att få genomslag för vår politik behöver vi bli fler medlemmar och vi behöver fler röster.

Välkommen du också!

Jonas Sjöstedts sommartal 2014

Vänsterpartiet vill stoppa möjligheterna för privata företag att göra vinster på att hyra ut asylboenden.
Partiet vill att ett statligt fastighetsbolag ska ta över ansvaret för att bygga om och bygga nytt så att det finns bra boenden för flyktingar som kommer.
– I dag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden, säger partiledaren Jonas Sjöstedt på en pressträff inför sitt sommartal i Umeå.Dessutom vill V att flyktingar ska ges möjlighet att snabbare flytta från anläggningsboende till efter att de fått uppehållstillstånd.

Mina timmar – valfrihet på riktigt inom hemtjänsten

lindasneckerHär om dagen ordnade vi ett offentligt möte på biblioteket som handlade om ”Mina timmar – valfrihet på riktigt inom hemtjänsten”. Linda Snecker (v) från Norrköping berättade om ett system som de har infört, vilket ledde till livliga diskussioner bland publiken.

Verklig valfrihet inom hemtjänsten handlar om att kunna påverka innehållet i den hjälp man får. Idag är nästan alla insatser behovsprövade och tidsbestämda. Detta vill vi ändra på.

I Norrköping och på flera andra håll har man infört ett system där den äldre själv kan bestämma över hur de vill använda en del av tiden då de får hjälp. Man kanske vill gå en promenad i det fina vädret, dricka kaffe och småprata eller duscha en extra gång.

Vi vill succesivt bygga ut ett system med ”fri tid” inom hemtjänsten.

Feminism och antirasism när Sjöstedt talade i Almedalen

Jonas Sjöstedts tal i Almedalen var starkt ideologiskt. Han talade om behovet av gemenskap och sammanhållning, och hur vi ska utveckla välfärden. Men han gick också till stenhårt angrepp på Sverigedemokraternas hyckleri när dom i riksdagen röstar för nedskärningar och att gynna de redan rika, och sedan skyller problemen på invandrarna.

Stoppa könsstympningarna!

Nyligen uppmärksammades att över 60 flickor i Norrköping har könsstympats. Även om det i efterhand har visat sig att det handlar om nyanlända och det inte finns några konkreta misstankar om att detta förekommer i Sverige, så har uppgifterna har chockerat många. Samhället verkar inte veta riktigt hur man ska hantera situationen, förebygga att fler flickor drabbas och stödja de som redan har utsatts för övergreppen.

Foto: Små flickor som håller för ansiktet

De flesta flickor som utsätts för könsstympning är i åldrarna 4-14 år, men ingreppet görs även på spädbarn. Könsstympning är mycket plågsamt och kan orsaka stora problem även senare i livet. I tonåren får många svåra symptom i samband med menstruationen. Det kan också vara mycket plågsamt att kissa vilket ofta leder till att flickorna undviker att dricka.

Många utsatta vittnar om att minnena från en könsstympning aldrig försvinner. I värsta fall innebär det ett livslångt trauma och svårigheter vid gynekologiska undersökningar, graviditeter och förlossningar.

I Sverige är könsstympning av kvinnor förbjudet sedan 1982. Det kan ge fyra års fängelse och om brottet anses grovt upp till tio års fängelse. Sedan 1999 är det straffbart även om ingreppet utförs i ett annat land.

Problemet är att så lite görs för att upptäcka brotten och mörkertalet är därför mycket stort. Men i Norrköping och Östergötland bedriver man sedan en tid tillbaka ett projekt som dels syftar till att förhindra att flickor utsätts för brottet, dels att upptäcka de fall som ändå förekommer så att man kan ge stöd och hjälp åt de drabbade och beivra förövarna.

Detta är något som vi i Flen (och resten av landet) snabbt borde ta lärdom av och börja arbeta på ett liknande sätt. Det här är inte en fråga som får dras i långbänk, det måste hända något omedelbart för att minska risken att fler barn drabbas.

I skolan genomförs obligatoriska hälsokontroller. Syn och hörsel kontrolleras och på pojkar genomför man även kontroller av könsorgan för tidigt upptäcka brock och andra problem. Liknande obligatoriska hälsokontroller måste bli en självklarhet även när det gäller flickor.

Elevhälsovården och andra berörda måste också få redskap för att kunna hitta barn i riskzonen. Vi vet att risken att drabbas ökar på sommarloven, när många gör semesterresor till hemlandet. Det handlar dels om att informera och vara tydlig med vilka risker och vilket lidande det innebär för de utsatta flickorna, dels att det faktiskt är en kriminell handling att utsätta sitt barn för detta.

Till sist måste vi också utveckla metoder för att stödja och hjälpa de flickor som redan har drabbats.

Kaj Johansson (v)
Huda Omar
Ahmed Dahir (v)
Adam Muktar (s)
Felicia Rydstedt (v)

Felicia toppar vänsterns lista

Nu är vänsterpartiets lista inför kommunalvalet här i Flen fastställd. Listan toppas av Felicia Rydstedt, en ung tjej som kanske är mer känd som framgångsrik armbrytare och egen företagare, än som politiker.

På andra plats står Kaj Johansson, välkänd vänsterpartist i kommunen. Inger Andersson, Caspar Almalander och Seija Hidvegi står på plats 3, 4 och 5.

Felicia-Rydstedt

–    Det är verkligen roligt att få chansen att ge sig in i politiken på allvar, säger Felicia. Kul att partiet vågar satsa på en ung tjej som förstanamn. Jag hoppas att det kan inspirera fler yngre att våga ge sig in i politiken.

–    Ett allaktivitetshus i gamla skjortfabriken är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, säger Felicia. För mig är det viktigt att hålla fast vid att det ska vara ett riktigt allaktivitetshus. Jag vill inte att det ska bli för mycket andra verksamheter som tar upp allt utrymme.

–    Jag är ju van att göra det mesta med viss energi och hastighet, men just när det gäller Skjortan så har kvarnarna verkligen malt alldeles för långsamt. Jag vill göra allt jag kan för att ändra på det, säger Felicia beslutsamt.

Andra frågor som Felicia brinner för är bättre mat för barn och gamla. Hon vill att maten ska lagas av riktiga råvaror, öka andelen närodlat och ekologiskt.

–    Maten har blivit bättre, framförallt där vi har tillagningskök. Det är jättebra, men vi måste verkligen ha höga ambitioner och få upp tempot, säger Felicia. Det är våra barn och gamla värda.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och det märks när man tittar närmare på kandidaterna på listan. Av totalt 28 personer är 18 kvinnor. Elva har utländsk bakgrund.  Två är egna företagare och en majoritet är fackligt organiserade i ett LO-förbund.

Här är listan i sin helhet:

 1. Felicia Rydstedt
 2. Kaj Johansson
 3. Inger Andersson
 4. Caspar Almalander
 5. Seija Hidvegi
 6. Caroly Hidvegi
 7. Eva Wikström
 8. Ing-Marie Sundin
 9. Linnéa Tillman
 10. Shukri Abdi Salaa
 11. Therese Nahlbom
 12. Inger Hassler
 13. Veikko Mäkinen
 14. Lillemor Johanson
 15. Rose-Marie Fältskog
 16. Ahmed Dahir Yussuf
 17. Lena Arntzén Karlsson
 18. Maggan Johansson
 19. Kari Jess
 20. Elisabeth Molin
 21. Roine Eklund
 22. Staffan Jonson
 23. Anne Sjöberg
 24. Finn Gunnarsson
 25. Margareta Creutzer
 26. Fransisco de Leon
 27. Noor Mohamed
 28. Gerd Johansson

Unga kvinnor i fokus på 8 mars

Lördagen den 8 mars uppmärksammade Vänsterpartiet i Flen Internationella Kvinnodagen genom ett öppet möte som fyllde partilokalen. Två unga, talangfulla och starka kvinnor – Hilda Monasterio och Maja Wårenius – öppnade mötet med medryckande sång och musik och därefter höll Rose-Marie Fältskog ett väldigt engagerande anförande.

Rose-Marie Fältskog talar på internationella kvinnodagen.Rapport efter rapport visar att Sverige fortfarande har en lång väg att gå innan kvinnor och män är jämställda i vårt samhälle. Rapporterna är entydliga och vittnar om att det framförallt är unga kvinnor som tvingas arbeta deltid för att det inte finns lämpliga heltidsarbeten att söka, att framförallt unga kvinnor drabbas av osäkra jobb, timanställningar och vikariat efter vikariat, där de inte vet om de har ett jobb den ena dagen efter den andra. Rapporterna visar att bara ¼ av föräldraförsäkringen tas ut av barnens pappor, jämställdhetsbonusar till trots. Det är fortfarande kvinnor som tar huvudansvaret för barnen och hemmet och därmed riskerar att hamna efter i löneutveckling och på karriärsstegen. Riksrevisionen varnar för att nuvarande arbetsmarknadssituation och pensionssystem kommer att innebära en framtid där hälften av alla kvinnor lever under fattigdomsgränsen när de blir pensionärer.

– Individuell föräldraförsäkring, utökad rätt till förskola, krav på heltidsarbeten i offentliga verksamheter och begränsningar för att använda bemanningsföretag är några åtgärder som skulle stoppa den utvecklingen, säger Rose-Marie Fältskog, en av värdarna för eventet.

Det är också främst unga kvinnor i åldern 16-25 som riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Det är skrämmande siffror. Var femte kvinna har någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld. 36 000 våldtäkter begås varje år, bara en bråkdel av dessa anmäls och endast cirka 200 leder till fällande dom. Fortfarande läggs nästan all fokus på kvinnans karaktär, beteende och utseende vid anmälningar och brottsmål.

-En samtyckesreglering i sexualbrottslagstiftningen skulle hjälpa till att skifta fokus från offrets karaktär och beteende till den misstänkte förövarens beteende. Men den skulle framförallt vara viktig som signal och normgivare. Det ska inte kunna ifrågasättas. Sex utan samtycke och utan hänsyn till den andres belägenhet innebär ett sexuellt övergrepp, säger Rose-Marie Fältskog.

Föredraget öppnade för många frågor och diskussioner från de deltagande som fick avsluta förmiddagen den 8 mars.

————————

Uppdatering

I samband med mötet spelade och sjöng Hilda & Maja ett antal låtar. Här kan du lyssna på några inspelningar.

1 2 3 41