Browsing Tag

dagis

Omvänd integration i Flen

I den närmsta framtid kommer det öppnas ett somaliskt dagis i ur och skur gamla lokaler på Salstagatan, Flen. Dagiset ska vara tvåspråkigt, värna om den somaliska familjen och kulturen, samt vara en bättre integration ut till den svenska skolan. [...]

200 nya kommunala jobb i Flen

Varje lärare i Flen vet att det behövs fler vuxna i skolan. Varje småbarnsförälder vet att barngrupperna på våra dagis är för stora. Varje person som söker hemtjänst eller vård vet att personalbristen är skriande. Om vi ska tillgodose de behov [...]