Kvinnofrid var god dröj…

För snart 10 år sedan lade centerpartisten Johan Hammarqvist en motion om att Flens kommun borde utarbeta ett kvinnofridsplan. Motionen bifölls och vid senaste fullmäktige skulle så äntligen planen klubbas igenom.

Men istället för att diskutera planens politiska innehåll, prioriteringar och mål, utbröt en något förvirrad diskussion om dokumentets namn. Ska det heta ”Kvinnofridsplan för Flens kommun” eller ”Barn- och kvinnofridsplan för Flens kommun”…? Och det hela slutade med att programmet skickades tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

Från vänsterpartiets sida deltog vi inte i namndiskussionen, för vår del kan programmet heta i princip vad som helst, för oss är innehållet det viktiga. Däremot uppmärksammade vi att planen helt saknar skrivningar om hotfulla utomhusmiljöer, och vi föreslog därför att kommunen ska göra en inventering av sådana miljöer och ta hänsyn till detta i kommande stadsplanering.

Läs också äldre artiklar i frågan:

Ladda ner:

Av 0 286
%d bloggare gillar detta: