Betala vad det är värt…?

I fredags när jag som vanligt gjorde mina veckoinköp hände något mycket märkligt. Jag hade plockat vagnen full med livsnödvändiga varor. Mjölk, tvättmedel, kaffe, köttfärs, ja ni vet allt det där som går åt under veckan. När jag kom fram till [...]

Förslag till nytt arvodesreglemente

Det första påpekandet vi vill göra är att vi tycker det är mycket märkligt att vi ska skriva ett remissvar på ett uppdrag som förvaltningen officiellt ännu ej fått av fullmäktige. Även om man tror att saker ska gå likadant i fullmäktige som det [...]

Ang integrationspolitiska programmet

Till BU-nämndens ordförande, Lars Falk Socialnämndens ordförande, Ingrid Skeppstedt Kultur och fritidsnämndens ordförande, Nils Grönkvist Bygg, miljö och räddningsnämndens ordförande, Ingemar Virsén För snart ett år sedan antog Kommunfullmäktige [...]

Språkförskola i Flen

På många orter med hög andel invandrarfamiljer har man med framgång inrättat språkförskolor. Syftet med dessa förskolor är bl a att så tidigt som möjligt ge barn med annat modersmål än svenska en möjlighet att systematiskt träna sin svenska. [...]

Om ungdomars ferielön

Sommaren 2002 kunde vi läsa följande i tidningen: Ungdomars ferielön räknades in i familjens samlade inkomst vid bedömning av rätt till socialbidrag. Socialbidraget minskade alltså med summan av den ferielön som sonen eller dottern arbetade ihop [...]