Ersätt visstider med fasta jobb!

Motion till Flens kommunfullmäktige
Ersätt otrygga anställningsformer med fasta jobb

Flens kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Den politiska enigheten har varit stor när det gäller att införa heltid som norm i syfte att ersätta ofrivilliga deltidsanställningar. Det är bra personalpolitik, man ska kunna försörja sig på sin lön.

Men det finns också ett annat problem som vi nu måste ta itu med. Det gäller otrygga anställningar, såsom timanställningar och så kallade behovsanställningar.

I en rapport som kom förra året, ”Anställningsformer och arbetstider 2017”, tittar LO närmare på anställningsvillkoren i Sverige. Femton procent av alla anställda i åldern 16-64 år har tidsbegränsade anställningar, en ökning med 6 procentenheter sedan 1990. De tidsbegränsade anställningarna är vanligare bland kvinnor och i arbetaryrken. Bland unga upp till 24 år hade mer än varannan en tidsbegränsad anställning.

Bland de tillfälliga jobben har det blivit färre vikariat, däremot ökar de så kallade behovsanställningarna eller timanställningarna kraftigt. Från 42 000 1990 till 262 000 förra året.

Såvitt vi kan bedöma finns det ingen anledning att tro att situationen är bättre i Flens kommun.

Skämtteckning. För den enskilde innebär det här stora problem. Att inte veta i förväg när man ska jobba, utan tvingas sova med mobiltelefonen bredvid kudden för att inte missa ett sms. Att inte kunna planera sin ekonomi, svårigheter att få hyra en bostad, svårigheter att kunna ta banklån, teckna ett mobilabonnemang eller pensionsspara. Och den stress det innebär att inte veta hur man ska jobba eller hur man ska klara månadens räkningar. Det har också visat sig att betydligt fler i gruppen med otrygga anställningar råkar ut för oönskade sexuella inviter och påtryckningar. Har man inte tryggheten av en fast tjänst så är det också svårare att ta upp andra typer av arbetsmiljöproblem och få gehör för sina synpunkter. Oron att bli betraktad som obekväm eller en jobbig typ, gör helt enkel att många finner sig i förhållanden som man inte ska behöva tolerera.

För kommunen som arbetsgivare finns det också mycket att vinna på att omvandla otrygga arbeten till fasta tjänster. Dels skulle det sannolikt innebära att det blir lättare att rekrytera och behålla personal. De som jobbar under otrygga förhållanden måste ju nämligen hela tiden söka efter något annat.

Ur verksamhetssynpunkt är det också ett problem att ha minimalt antal fasta tjänster. Mycket resurser går åt till att bemanna med timanställda vid sjukdom och i värsta fall drabbas brukare, elever och andra som behöver våra välfärdstjänster, när man inte lyckas få in någon.

Flens kommun har ju också problem med den demografiska utvecklingen. De unga flyttar och befolkningen blir allt äldre. Enligt vår uppfattning har den här utvecklingen åtminstone delvis att göra med svårigheten för unga människor att hitta ett fast jobb som man kan försörja sig på.

Att folk kan försörja sig på sin lön, har förmodligen också en viss betydelse för det kommersiella utbudet, även om detta inte är något huvudargument. Om fler har råd att köpa vad de behöver, så förbättras kundunderlaget för butikerna.

Mot bakgrund av detta yrkar vi

att       Flens kommunfullmäktige uttalar som en målsättning att kommunen som arbetsgivare ska verka för att succesivt omvandla timanställningar och behovsanställningar till fasta tjänster.

att       uppdra till personalutskottet att utarbeta former för hur det ska gå till, till exempel genom utökad grundbemanning, kombinationstjänster, pooltjänster etc.

att       arbetet ska följas upp genom rapporter till kommunstyrelsen minst en gång i halvåret.

att       Flens kommun helt ska sluta använda anställningsformen ”allmän visstid”.

Flen den 8 mars 2018
För vänsterpartiet
Kaj Johansson

 

 

 

Av 0 771
%d bloggare gillar detta: