Jämlika samhällen är bättre – för alla!

Sund låglönekonkurrensVad är det som kännetecknar ett gott samhälle? Vad gör att vi människor mår bra och kan leva goda liv?

”Det viktiga är ekonomisk tillväxt! Att inkomstskillnaderna ökar är ju synd, men det är inget större problem så länge alla får ökad köpkraft.”

Ungefär så har ekonomer och makthavare resonerat de senaste 25-30 åren.

Men stämmer det här verkligen?

Författarna Kate Pickett och Richard Wilkinson har i boken Jämlikhetsanden gått igenom ett mycket stort antal vetenskapliga undersökningar och rapporter från den rika delen av världen. De har jämfört graden av jämlikhet med samhällsproblem som psykisk ohälsa, våld, kriminalitet, drogmissbruk, tonårsfödslar, förväntad livslängd, barnadödlighet, fetma, skolprestationer, social rörlighet, miljöbelastning etc.

Resultaten är entydiga och skrämmande. Ju större ojämlikhet som präglar ett samhälle, desto större problem på ALLA de undersökta områden. Det visade sig att även över- och medelklassen drabbas i högre utsträckning av dessa problem i mer ojämlika samhällen. Slutsatsen är att jämlika samhällen är bättre – för alla.

Om vi på allvar vill komma tillrätta med många av dagens problem, så måste vi alltså byta perspektiv. Den rika delen av världen har nått ett sånt materiellt välstånd att det är helt orimligt att ha tillväxt som överordnat mål. Istället måste jämlikhet bli det överordnade målet för hela samhällsutvecklingen – även om det sker till priset av en lägre tillväxt.

“Fattigdom fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Den blir outhärdlig då den dagligen kan jämföras med andras överflöd.” skrev Ernst Wigforss (s) redan 1928.

Det är inget dåligt rättesnöre för dagens samhällsbyggare och för en rödgrön regering efter valet i september.

Kaj Johansson
vänsterpartist i Flen

Den här artikeln är publicerad i Folket 100427

Och i Eskilstuna-Kuriren 100428

Av 0 640
%d bloggare gillar detta: