Stoppa FRA-lagen

Reinfeldt lovade lyssna på väljarna...

Reinfeldt lovade lyssna på väljarna...

Ska vi slå vakt om det öppna samhället genom att avskaffa det? Kampen mot terrorism och hoten mot det öppna samhället tar sig ibland absurda uttryck.

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om ett förslag från den borgerliga regeringen om att införa allmän avlyssning av ALLA svenska medborgare. Allt för att skydda oss mot dom som vill attackera vårt öppna samhälle.

Det är Försvarets Radioanstalt (FRA) som ges uppdraget att avlyssna ALL kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser. Det gäller i princip all e-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal. Allt spelas in, sparas och kan plockas fram för analys.

Förslaget innebär att ALLA ska avlyssnas och i praktiken behandlas som misstänkta. Det behövs dock ingen konkret brottsmisstanke, inga domstolsbeslut. Alla avlyssnas helt rutinmässigt.

Det är ett intrång i den personliga integriteten som helt saknar motstycke historiskt och internationellt. Tankarna går till George Orwells 1984.

Kritiken från remissinstanserna är stenhård!

Justitedepartementet skriver bland annat: “Förslaget […] innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. […] Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.”

Rikspolisstyrelsen skriver bland annat: “Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. […] Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter. ”

Men tycker då inte de borgerliga partierna att den personliga integriteten är viktig? Vill de inte slå vakt om det öppna samhället? Jo, åtminstone om man läser på deras hemsidor:

Folkpartiet skriver bland annat: ”Varje individ har rätt till en egen privat sfär. Liberaler har därför genom historien tagit strid mot dem som har velat inskränka den enskildes integritet.”

Centern skriver följande: ”Skyddet av den personliga integriteten har en central plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra är andra. […] Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.”

Men trots vad som sägs officiellt på hemsidorna, verkar det alltså som att de borgerliga partierna tänker rösta igenom det här förslaget. Det måste vara ett nytt och totalt oslagbart världsrekord i att säga en sak och göra precis tvärtom!

Kaj Johansson
vänsterpartist i Flen
Av 0 381
%d bloggare gillar detta: