Förändrade former för allmänhetens frågestund

Politikerföraktet är numer i princip en del av den svenska folksjälen. Det är minst sagt hög tid för flens politiker att göra sig mer tillgängliga. Ett första steg i rätt riktning skulle vara att förenkla och utvidga allmänhetens möjlighet att ställa frågor direkt till fullmäktige.

Information om allmänhetens frågestund borde länkas redan från kommunens startsida. I kommunens annonser i exempelvis flenskuriren kunde man uppmana medborgare att utnyttja den möjlighet som finns att ställa frågor till fullmäktige. Och framförallt; den som ställt en fråga borde ha rätt att diskutera densamma.

Jag yrkar

att den medborgare som ställt en fråga till fullmäktige, också tillåts delta i den efterföljande debatten.

att information om allmänhetens frågestund och reglerna för den, görs tillgängliga redan från kommunens startsida.

att man i tidningsannonser uppmärksammar medborgarna på möjligheten att ställa frågor till fullmäktige.

Martin Degerman

Av 0 349
%d bloggare gillar detta: