Är kollektivavtal viktigt för Flens kommun?

Vänsterpartiet frågade tidigare under hösten i en interpellation om Flens kommun kan välja bort företag som vägrar teckna kollektivavtal, t.ex. Ryan Air.
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Finstorp svarar att det är bra med billiga resor, och att frågan inte ska föranleda någon åtgärd från kommunens sida.

Fackförbundet HTF uppmanar alla till bojkott av flygbolaget Ryanair. Anledningen är bl.a. att bolaget vägrar teckna kollektivavtal. Man kringgår svensk lagstiftning, t.ex. genom att de svenskar som bor och arbetar i Sverige, ändå stationeras i England. Många anställda saknar alltså de försäkringar och andra förmåner som kollektivavtalet garanterar.

Det är vanligt förekommande att kabinpersonalen på Ryanair har en väldigt låg grundlön, att de bara har 20 dagars semester och att de riskerar avsked om de har fler än 4 sjukdagar på ett år. Det är inte ovanligt att veckoarbetstiden är så hög som 64 timmar.

Mina frågor är:

  • Har Flens kommun någon resepolicy?
  • Har Flens kommun använt sig av Ryanair i samband med resor?
  • Är det rimligt att Flens kommun i fortsättningen reser med Ryanair, med tanke på att de långa arbetspassen måste påverka flygsäkerheten?
  • Är det möjligt för Flens kommun att välja bort Ryanair med hänvisning till att bolaget vägrar sluta kollektivavtal?

Flen den 20 september 2004

Kaj Johansson (v)
——————————————————

Svar från Lotta Finstorp

Svar på interpellation av Kaj Johansson (v) ang resepolicy m m

Kommunen har ingen resepolicy. Orsaken är troligtvis att det inte funnits anledning att ta fram en dylik policy. Men jag komer att initiera att en resepolicy tas fram för att undanröja eventuella oklarheter.

Det finns ett ”informellt” förhållningssätt att förtroendevalda och anställda skall resa så effektivt som möjligt, ur såväl tids- som ur ekonomiaspekter.

När ”kommunen” reser med flyg sker det inte sällan med lågprisflyg. Anledningen är förstås de aspekter som ovan nämnts.

Kommunen är ju belägen kort resväg från en internationell flygplats – Skavsta – där lågprisflyg finns. Jag vågar påstå att de utbytesresor gymnasieeleverna gör till skolor i Tyskland och Frankrike har kunnat  genomföras tack vare det närbelägna lågprisflyget.

Avseende säkerheten hos lågprisflyg så har jag inte kompetens att bedöma detta. Jag kan emellertid konstatera att Ryan Air har en av Europas modernaste flygflottor och måste, som alla andra flygbolag, följa europeiska säkerhetsföreskrifter.

Att HTF:s agerande skulle föranleda åtgärder från Flens kommun anser jag osannolikt och inte önskvärt.

Lotta Finstorp
Kommunstyrelsens ordförande

Av 0 331
%d bloggare gillar detta: