Farliga rutschkanor – ofarlig sprit

Vad är det för skillnad på en rutschkana och en flaska sprit? Jo, rutschkanan är farlig för barnen, en flaska sprit däremot har ingen unge mått dåligt av.

Eller? Hur ska man annars tolka alla regler från den Europeiska unionen? Regler som tvingar Sverige till striktare kontroll av barnens lekplatser, men en liberalare syn på spritskatter och införselregler.
Nu är det alltså lekplatserna i Flen som inte håller EU:s normer. De är farliga, påstås det. Alltså monteras rutschkanor, gungbrädor och karuseller ner.

Nej, det är klart att jag inte tycker att barnen ska skada sig när de leker i parken. Men nog finns där en gnagande misstanke. Är det verkligen barnens bästa som EU:s byråkrater tänker på när de sätter upp sina normer? Varför blir i så fall barnens intressen så gruvligt åsidosatta i andra sammanhang? När ska EU börja sätta barnens bästa före alkoholkapitalets ekonomiska intressen?

Över tio procent av alla barn lever i familjer där den ene eller båda föräldrarna missbrukar alkohol. Enligt beräkningar från Rädda Barnen växer omkring 200 000 barn upp i hem där mamman misshandlas av sin make eller sambo, en misshandel som ofta har samband med alkoholmissbruk. Varje år drabbas 55 000 europeiska ungdomar under 30 år av alkoholrelaterad dödlighet.

Men inom EU ser man inte alkoholen som ett folkhälsoproblem utan som en jordbruksfråga.

Efter Sveriges inträde i EU har vi tvingats anpassa oss till en liberal alkoholpolitik. Nästa år ändras till exempel införselgränsen så att det är fritt fram att på en enda resa ta med sig så mycket sprit, vin och öl att det räcker till 2,5 årsförbrukningar.

Med en liberal alkoholpolitik följer ökad konsumtion och ökade skador. Om drickandet ökar kommer vi att få ser än fler barn som tvingas växa upp i hem med missbruksproblem.

Det är möjligt att våra lekplatser är så farliga att det är helt i sin ordning att följa EU:s regler på det området. Men det är fullständigt orimligt – om vi menar allvar med att värna barnens bästa – att vi utan att knysta ska anpassa oss till EU:s syn när det gäller alkoholen. Jag vågar påstå att långt fler barn skadas idag till följd av alkoholen än på grund av farliga lekplatser.

Istället för att kapitulera inför alkohollobbyns vinstintressen måste Sverige driva folkhälsoaspekten inom EU. Det brukar sägas att vi ska vara med i EU för att påverka. Låt oss då göra det! Låt oss stå fast vid vår restriktiva alkoholpolitik och se till att de andra länderna går i samma riktning. Det är inget orimligt projekt, också inom EU börjar många länder inse att priset för alkoholens skadeverkningar är alltför högt.

Som en extra bonus kan vi, när vi minskat både alkoholens skador och kostnader, kosta på oss att bygga nya, spännande och EU-säkra lekplatser över hela kommunen.

Lillemor Johanson
Vänsterpartist, Flen

Av 0 405
%d bloggare gillar detta: