Inga arvodeshöjningar för utvalda politiker

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till det borgerliga förslaget om höjda arvoden till utvalda politiker.
-Borgarnas förslag koncentrerar makten till några få politiker, säger Lillemor Johanson, vänsterpartiet.
-Speciellt märkligt är det att A2 vill höja arvodena för en lång rad politiker. Gick inte A2 till val på sänkta politikerarvoden?
Vad vänsterpartiet framför allt kritiserar är förslagen att införa eller höja arvodena för 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna.

Partiet tycker också det är ytterst märkligt att ordföranden i Bygg-miljö och räddningsnämnden ska ha en höjning med nästan 100.000 kronor.

-En rent obegriplig höjning, konstaterar Lillemor Johanson. Den kan knappast motiveras av att man slagit ihop två nämnder, då skulle höjningen stannat vid 25.000 kronor.

-Man undrar just vilket som är det verkliga motivet?

Istället för höjda arvoden åt en liten grupp vill vänsterpartiet ge alla politiker möjlighet att göra ett bra arbete.

-Låt arvodena ligga kvar på den nivå de ligger på idag, säger Lillemor Johanson. De pengar som blir över kan alla politiker använda för att förbättra kontakten med medborgarna, till exempel genomstudiebesök inom olika verksamheter.

Flen 030211
Lillemor Johanson
Vänsterpartiet Flen
Tel 0157-105 00

Av 0 323
%d bloggare gillar detta: