Förslag till nytt arvodesreglemente

Det första påpekandet vi vill göra är att vi tycker det är mycket märkligt att vi ska skriva ett remissvar på ett uppdrag som förvaltningen officiellt ännu ej fått av fullmäktige. Även om man tror att saker ska gå likadant i fullmäktige som det gjort i kommunstyrelsen så är det att föregripa det demokratiska systemet som vi värnar om.

Det nya förslaget får i allt väsentligt ej godkännande av oss. Principiellt tycker vi att detta är ett förslag som ska utarbetas av arvodeskommiten och ej på tjänstemannanivå. Nu till sakfrågorna.

Uppräkning § 10.

Vi är nöjda med det uppräkningssystem som finns i nu gällande reglemente dvs. att höjningen speglar den faktiska löneökningen i Flens kommun.

Bilaga 2.

När det gäller socialnämndens ordförande tycker vi att det är helt okey att utöka tiden. Vi ställer oss däremot avisande när det gäller att utöka tiden för ordförande i Bygg-Miljö-och Räddningsnämnden.

Ökningen av arvodena till kommunalrådet och oppositionsrådet blir alldeles för stora, över 100 000kronor/år. Det är en oacceptabel höjning.

Bilaga 3.

De som hade noll kronor i arvode förut kan ha det även i fortsättningen. Det är ju inte så att man blir utan pengar, man får ju trots allt både arvode och förlorad arbetsförtjänst för sina sammanträden. Att införa ett arvode för 1:e vice och 2:a vice ordföranden för de som inte hade det förut, tycker vi strider mot tanken att avskaffa arbetsutskotten.

Sammanfattning:

Behåll det gamla reglementet med ett undantag. Höj socialnämndsordförandes arvoderade tid till 20/40. Lämna uppdrag till en arvodeskommite (den gamla eller välj en ny) att utarbeta nya bestämmelser för förtroendevalda.

Det vore också tacksamt om vi nästa gång det blir aktuellt med ett remissvar, får mer än tre vardagar på oss att besvar detta.

Vänsterpartiet i Flen
Elisabeth Molin
Av 0 631
%d bloggare gillar detta: