Skolbudgeten på remiss!

Samtliga etablerade politiska partier säger sig vara oroade över det minskade politiska engagemanget hos medborgarna. Ett skäl till detta kan vara att medborgare sällan tillfrågas om sin mening mellan valen. Man hänvisas till att reagera på sådant som redan är beslutat. Ev. reaktioner hänvisas bland annat till tidningarnas insändarsidor.
Som förälder till barn i skolåldern erbjuds du representation i sk föräldraråd och skolråd inom varje skolområde. Här finns en form för att utöva demokratiskt inflytande över en del av kommunens verksamhet som inte utnyttjas fullt ut.

Vänsterpartiet föreslår därför, som ett försök att utöka det direkta medborgarinflytandet

att föräldraråden vid Flens kommuns skolor blir remissinstans för den del av kommunens budget som rör skolans verksamhet

att BU-nämndens kontaktpolitiker för resp. skola besöker föräldrarådet för att svara på frågor och ge vägledning inför arbetet med remissvaret

att remissförfarandet införs i och med budget 2004/flp 2005-2006(våren 2003), pågår under mandatperioden och därefter utvärderas.

Flen 021001

Lisa Molin,

vänsterpartiet
Av 0 445
%d bloggare gillar detta: