Bläddra arkiven

1 oktober, 2002

Skolbudgeten på remiss!

Samtliga etablerade politiska partier säger sig vara oroade över det minskade politiska engagemanget hos medborgarna. Ett skäl till detta kan vara att medborgare sällan tillfrågas om sin mening mellan valen. Man hänvisas till att reagera på [...]