Reformer istället för sänkta skatter

De kommande fyra åren visar ekonomiska prognoser att reformutrymmet kan bli ca 20 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill använda detta utrymme för att öka välfärden i stället för att sänka skatterna. Socialdemokraterna ger dock inget besked i denna fråga. Vänsterpartiet uppmanar därför socialdemokraterna att välja välfärdsreformer före skattesänkningar.
För Flens kommun är följande områden i kommande reformprogram särskilt angelägna:

Höjda löner i kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor
Den stora löneklyftan mellan män och kvinnor består och fördjupas. Det behövs därför en nationell handlingsplan för höjda löner i kvinnodominerade yrken. Som ett första steg vill vi satsa 10 miljarder på att höja lönerna i de offentliga verksamheterna. För Flens kommun skulle det innebära ca 12 miljoner kronor till kommunanställda i kvinnodominerade yrken som barnskötare, förskollärare, sjukvårdsbiträden m fl. För de landstingsanställda innebär det ett tillskott med 96 miljoner kronor till Sörmland.

Permanentat sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
Den engångssatsning på 3 miljarder kronor som finns i årets statsbudget måste permanentas. Vi behöver många fler goda krafter såväl inom vården, som skolan och barnomsorgen. För Flens kommun innebär det 4 miljoner kronor per år. För landstinget Sörmland blir det ett tillskott på 29 miljoner kronor.

Arbetstidsförkortning
Under mandatperioden måste en förkortning av den dagliga arbetstiden påbörjas. Det är den absolut viktigaste åtgärden för att komma åt de höga sjukskrivningstalen i offentlig verksamhet. Det blir ett steg mot att skapa ett mänskligare arbetsliv, och ger familjer möjlighet att fördela det obetalda arbetet i hushållet lika mellan man och kvinna. Vi har ställt oss bakom arbetstidsutredningens förslag om ytterligare fem lediga dagar, som ett första steg mot en sänkning av normen för heltidsarbete, där slutmålet är 6 timmars arbete per dag.

Ett första steg i återställandet av pensionerna
Basbeloppet i ATP-systemet sänktes under nedskärningarna på 1990-talet, och har sedan dess inte räknats upp. Många pensionärer lever idag med mycket små, eller inga, marginaler. Detta gäller i synnerhet kvinnor. En höjning av pensionerna är ett anständighetskrav, när allt fler grupper får en förbättrad privatekonomi.

Vänsterpartiet kan tänka sig att diskutera vissa skattesänkningar, som görs möjliga via en bättre fördelningsprofil och en ökad progressivitet i skatteuttaget. Ovanstående reformer är dock viktigare att än nya stora skattesänkningar idag.

Det verkliga reformutrymmet under mandatperioden är troligen större än de nämnda 20 miljarderna. Om sysselsättningen når målet på 80 procent förbättras de offentliga finanserna ytterligare när skatteintäkterna ökar och utgifter för socialbidrag och a-kassa minskar.

Frågan om det ekonomiska utrymmet ska användas till skattesänkningar eller till välfärdsreformer avgörs i valet. En stark vänster är den bästa garantin för att ökad sysselsättning och minskade klyftor blir vägledande för den ekonomiska politiken även efter den 15 september.

Kerstin Soläng, gruppledare för Vänsterpartiet i Flen
Elina Linna, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Sörmland

Av 0 400
%d bloggare gillar detta: