Orrestaö! Flen – staden mellan sjöarna?

Orrestaö! Flen – staden mellan sjöarna?

Helt nyligen antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan som döptes till ”Flen – Staden mellan sjöarna”. Att lyfta fram de vackra sjöarna runt staden är utmärkt, men då måste vi också göra något åt bad- och campingplatsen Orrestö.

Det är ett unikt smultronställe. En bad och campingplats mitt i Flen. Det är någonting vi borde vara stolta över och verkligen vårda och utveckla med omsorg.

Jag tänker mig en badplats med fräscha toaletter och omklädningshytter. En kiosk som serverar glass, kaffe och enklare mat. Det skall vara modernt, hygieniskt och tillgängligt för alla.

Bryggor som hålls rena, och framförallt, läggs i tid med att badsäsongen börjar!

Utökade nöjen för alla åldrar t.ex. ett högre hopptorn eller varför inte en studsmatta i sjön för de lite äldre barnen. Lekpark, gungställning och mjuk sand i barnland för de små barnen. Utegym för äldre tonåringar och vuxna.  Möjligheterna är oändliga.

Oavsett om Orrestaö ska bedrivas i kommunal regi eller av en entreprenör så måste vi sätta fart nu. Sommaren och badsäsongens 2015 är snart här.  Vi måste genast påbörja en rustning och renovering som skapar förutsättningar för att lyckas.

Lyckas vi med kort varsel hitta en entreprenör som vill driva Orrestaö så måste det ske med stöd från kommunen. Där det är av yttersta vikt att tydliga riktlinjer om ansvarsfördelning görs upp.

Vi bör omgående lägga ut verksamheten på entreprenad med ett slutdatum i god tid innan badsäsongen börjar. Så att vi kan planera för en egen kommunal drift med god kvalité i det fall ingen entreprenör visar intresse.

Orrestaö har idag ett av de lägsta driftbidragen, det ligger på samma låga nivå som t.ex. Skebokvarn- och Mellösabadet. Det är orimligt för en badplats med tillhörande campingverksamhet i en centralort med 6000 invånare, som kallar sig ”Staden mellan sjöarna”. Orrestaö bör ligga på ungefär samma ersättningsnivå som Hosjöbadet i Malmköping.

Mot den bakgrunden yrkar jag att fullmäktige ska besluta
att    ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ordentlig upprustning av Orrestaö.
att    arbete ska genomföras skyndsamt med målet att vi ska kunna se klara förbättringar redan säsongen 2015.

Flen den 13 januari 2015
Felicia Rydstedt (v)

Av 0 1577
%d bloggare gillar detta: