Höjd matkvalitet och lärartäthet

Klicka på bilden för att se filmerna och läsa hela artikeln

Klicka på bilden för att se filmer från debatten och läsa hela artikeln

Avstå från att satsa 18 miljoner av flensbornas pengar på en tågtunnel i Stockholm. Gör istället en rejäl satsning på höjd kvalitet på maten till barn och gamla här i kommunen!

Höj kommunalskatten med 50 öre. Använd pengarna till att höja lärartätheten, öka kvaliteten i äldreomsorgen och projekt för ökat deltagande och demokrati.

Det var vänsterpartiets förslag när budgeten för Flens kommun behandlades.

Det blev ett långt fullmäktigemöte – nästan 13 timmar. I den här artikeln kan du ta del av videoklipp som visar några av vänsterpartiets inlägg i debatten. Du kan också ladda ner vänsterpartiets budget här.

I vänsterpartiets inledningsanförande tog Kaj Johansson upp två ämnen. Dels att regeringen målmedvetet minskar kommunernas resurser, hur dom ger lite med den ena handen för att sedan ta tillbaka mångdubbelt med den andra handen. Det andra handlar om att regeringen struntar i arbetslösheten och att Sverige faktiskt hör till de sämsta EU-länderna, när det gäller att bekämpa arbetslösheten.

Under debattens gång föreslog borgarna att man ska höja sparkravet från 1 till 2 procent. Det innebär i praktiken att utgifterna måste skäras ned med 7 miljoner. Hur det skulle gå till var det dock ingen av borgarna som hade några förslag på. Istället menade dom att det är majoritetens ansvar att föreslå sparåtgärderna. Detta fick Lillemor Johansson att tända till…

När Lillemor Johansson (v) föreslog att kommunen ska satsa en halv miljon kronor som ungdomar själva, under demokratiska former, ska få besluta om, fick hon mothugg från kommunalrådet Anders Berglöv (s). Men Lillemor kunde ge svar på tal och fick applåder, faktiskt även från kommunalrådet himself…

Kaj Johansson (v) föreslog att kommunen ska avstå från att satsa 18 miljoner av flensbornas pengar på en tågtunnel i Stockholm. Gör istället en rejäl satsning på höjd kvalitet på maten till barn och gamla här i kommunen. Maten ska lagas där den ska ätas, höj andelen lokalt och ekologiskt odlat och minska ner kraftigt på halvfabrikat, föreslog Kaj.

Inom äldreomsorgen har man infört ett nytt planeringssystem, som sägs ha effektiviserat verksamheten kraftigt. Därför föreslog budgetberedningen att man skulle minska personalen och därigenom spara flera miljoner. Lillemor Johansson (v) menade att det man kan spara genom effektiviseringar måste användas till att förbättra kvaliteten, det finns stora behov inte minst på de särskilda boendena.

I flera år har skolorna i Flens kommun hamnat väldigt långt ner i lärarförbundets ranking (Läs i EK om den senaste). I undersökningarna har man bland annat mätt flera olika komponenter, bland annat lärartäthet och studieresultat. I budgetdebatten hänvisade Martin Degerman bland annat till dessa undersökningar och föreslog att kommunen nu måste satsa ytterligare 8 miljoner på skolan för att komma upp i en lärartäthet som motsvarar genomsnittet.

För att finansiera dessa förslag ville vänsterpartiet också höja kommunalskatten med 50 öre. Vi är övertygade om att flensborna kan tänka sig att vara med och bidra till att de som behöver välfärden allra mest, också får den hjälp de har rätt till.

Men tyvärr avslog övriga partier våra förslag. De väljer hellre oförändrad skatt än en satsning på att höja lärartätheten och en förbättrad kvalitet på äldreomsorgen.

Läs tidningen Folket om vårt budgetförslag.

Av 0 405
%d bloggare gillar detta: