Nej till nedskärningar inom äldreomsorg

Det behövs fler händer i äldreomsorgen - inte färre!

Det behövs fler händer i äldreomsorgen - inte färre!

Vänsterpartiet i Flen säger nej till besparingar inom hemtjänst och äldreomsorg. Vid onsdagens sammanträde i Socialnämnden röstade vänstern emot beslutet att skära ner på personal motsvarande nio årsarbetare.

-Det är viktigt att omsorgen om våra äldre håller en hög kvalité, säger Lillemor Johansson, v. På många områden, kanske framför allt inom de särskilda boendena, behöver vi satsa mer resurser.

Socialnämnden besparingar inom äldre- och handikappomsorg ligger på fyra miljoner för år 2010. En stor del av dessa säger man sig kunna genomföra som en följd av ett bättre planeringssystem inom hemtjänsten. Men vänsterpartiet vill att dessa effektiviseringar ska gå tillbaka i verksamheten.

-Vi vill satsa på metodutveckling och på att höja kvalitén inom omsorgen, säger Lillemor Johansson.

-Vi vill till exempel införa någon form av personlig tid för de äldre, tid där de själva kan bestämma vad de vill ha hjälp med. Det kan vara enkla saker som att komma ut en stund, att läsa tidningen eller plantera om blommorna. Saker som höjer livskvalitén och sätter guldkant på tillvaron.

-Vi vill ha mer tid för de äldre helt enkelt.

Behoven inom olika områden av äldreomsorgen varierar över tid. Ibland är behovet störst inom hemtjänsten, ibland inom de särskilda boendena.

-Det kan vara så att det är möjligt att ta bort just de tjänster som nämnden nu beslutat om, säger Lillemor Johansson. Men det finns behov på andra håll. Vi vet att det finns boenden där personalen inte har tid att ge de äldre en kvällsmacka.

Vänsterpartiet framhåller också vikten av att ta tillvara personalens kompetens för att trygga framtida personalförsörjning. Trygga anställningar är viktigt för att behålla personal.

-Antalet äldre blir hela tiden fler,  säger Lillemor Johansson. Vi vet med säkerhet att behoven inom hemtjänsten kommer att öka.  Om vi inte tar tillvara på de medarbetare vi har idag riskerar vi att stå utan kompetent personal i morgon.

Flen 090930
Lillemor Johansson
Vänsterpartiet, Flen
070-32 62 072

Av 0 1233
%d bloggare gillar detta: