Sjuksköterskestrejken i centrum

Sjuksköterskestrejken, persontrafik på TGOJ-banan och allaktivitetshus i Skjortan, var några av de ämnen som Caspar Gielessen tog upp i sitt förstamajtal. Peter Linnstrand tog upp situationen i landstinget och Olle Andersson, gästtalare från IOGT, talade om den ökande alkoholkonsumtionen och våldet som följer i dess fotspår.

Lucho Monasterio sjöng och spelade latinamerikanska visor, bland annat flera stycken av Victor Jara. Vid mötet samlade man också in över 1000:- kronor till Palestinian Medical Relief som arbetar med medicinsk hjälp åt människorna i Gaza.

Här kan du läsa ett utdrag ur Caspar Gielessens tal:

—————————————————-

Som ni alla vet pågår en strejk inom vården. Sjuksköterskor har ett stort ansvar för människors liv och hälsa. Trots detta viktiga och tunga arbete är de väldigt lågavlönade. De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade yrken och stödjer därför Vårdförbundet som idag tar ut flera tusentals sjuksköterskor i strejk.

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att regeringen fryst kommun- och landstingspengarna, eftersom detta på sikt försvårar för landstingen att rätta till de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill istället satsa på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, och har föreslagit ett helt nytt statsbidragssystem på 10 miljarder till kommunsektorn. Statsbidraget ska fungera som en morot för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Vi kommer ingen vart med lönediskrimineringen om inte staten, landstingen och kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare för att höja kvinnors löner. Rean på kvinnors arbetskraft måste få ett slut.

Till den borgerliga regeringen säger vi att 85 procent av Sveriges befolkning är villiga att betala högre skatt för bättre kvalitet inom sjukvården. 83 procent är villiga att betala högre skatt för att förbättra äldreomsorgen. Och 79 procent vill betala högre skatt för att förbättra kvaliteten inom skolan.

Förresten, de här siffrorna kommer från en undersökningen som var beställd av Sveriges kommuner och landsting. Den borgerliga ordföranden beklagade att resultatet hade ”läckt ut”.

Och det kan man ju förstå. Borgerlig politik går ju ut på motsatsen, att skära i välfärden och sänka skatterna. Och trots åratal av opinionsbildning, reklamkampanjer för miljontals kronor, så visar det sig alltså att folket envisas med att vilja bevara välfärden. Vilken chockbesked det måste varit för borgarna: folk vill inte ha det som på 1800-talet!

Vi har en stor respekt för de sociala framstegen man gjort i Sydamerika. Därför är vi mycket starka kritiker av USA:s agerande mot den sydamerikanska vänsterrörelsen, framförallt när det gäller USA:s blockad mot Kuba och Venezuela.

Visst, det står mycket kvar att göra men arbetarna och den fattiga befolkningen i flera latinamerikanska länder har en bättre framtid för sig, se bara de goda exemplen i Venezuela, Brasilien och Bolivia. I materiellt avseende har Kubas befolkning, trots USA-blockaden, en levnadsnivå som stora befolkningsskikt i Latinamerika avundas kubanerna.
Vänsterpartiets principiella hållning är att vi kritiserar brott mot mänskliga rättigheter och inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter, varhelst de förekommer. När sådana brott begås på Kuba kritiserar vi i konsekvensens namn även den kubanska regeringen för detta.

Vänsterpartiets utrikespolitik grundar sig på respekt för demokratin, folkrätten och mänskliga rättigheter. Utifrån denna utgångspunkt arbetar vi för en tvåstatslösning när det gäller konflikten mellan Israel och Palestina. Palestinierna skall ha rätt att utropa en egen stat med Östra Jerusalem som huvudstad.

Nyligen fick vi höra från Gaza att FN slutat med sin matutdelning till den instängdas befolkningen, eftersom de inte längre har något bränsle till bilarna. Den humanitära nöden ökar varje dag.

Ockupationsmaktens våld undgår ingen, även sjukhus, ambulanser och människorättsorganisationer ses som militära mål från Israels sida. Arbetet för att förse palestinier med medicinsk vård bedrivs med livet som insatts, ett arbete som i mångt och mycket vilar på frivilligkrafter.

På Gazaremsan har Palestinian Medical Relief Societys (eller PMRS) fyra huvudsakliga sjukvårdscenter, två ambulanser och två mobila kliniker, såväl som ett effektivt program för hjälp åt handikappade, särskilt barn. När Israels totalblockad av Gaza inleddes i januari 2008 deklarerade PMRS att man befinner sig i akut nödläge. Natten till den 28 februari 2008 bombade Israel sönder PMRS huvudkontor, klinik, apotek, ambulans, handikappcenter och medicinförråd, i en flygattack som också dödade flera palestinier, bland annat en femmånaders bebis i ett intilliggande bostadshus.

PMRS är en av de viktigaste frivilligkrafterna för att förse palestinier med medicinsk vård. Man räknar med att organisationer når 1.4 miljoner palestinier på över 490 orter. Detta har man uppnått genom omfattande insatser och nätverksbyggande i Västbanken och Gaza under de 29 år som gått sedan PMRS grundades.

Därför går årets förstamajinsamling går till PMRS verksamhet på Gazaremsan. Hjälp dem, du också, de behöver oss!

Västvärlden inklusive Sverige har ett stort ansvar för att människor blir flyktingar. Den direkta orsaken till att nio av tio fördrivna människor tvingas fly är politiskt förtryck och väpnade konflikter. Det finns ingen som helst koppling mellan länders fattigdom och flyktingar som söker sig till Sverige. Det är bara att titta på från vilka länder flyktingarna kommer. Nästan alla kommer från länder där det antingen pågår krig, väpnad konflikt eller grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Dessa konflikter utkämpas till övervägande del med vapen som tillverkats i de rika industriländerna, bland annat i Sverige. Det är grundfel och ställer oss till svars, med en ansvarsfull flyktingpolitik och dessutom ett omedelbart stopp för vapenexporten till länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter äger rum.

Här hemma i Flen jobbar Vänsterpartiet mycket hårt för TGOJ-banan. En satsning på TGOJ-banan har stor betydelse för miljön men också den lokala utvecklingen. Som exempel kan man nämna etableringen av Lager 157 i lilla Hälleforsnäs. Där räknar man med mellan 200-400 tusen besökare varje år. Om alla dessa åker bil till och från Hälleforsnäs, så ökar koldioxidutsläppen enligt vissa beräkningar med mellan 8-10 procent. Men om bara några få procent av dessa besökare istället skulle välja tåget, vinner vi alla, både med miljön och dessutom ett ökande resandeunderlag med tusentals resenärer varje år.

Vänsterpartiet i Flen ivrar hårt för våra ungdomar och föreningar. Därför gick vi hårt till attack för ett allaktivitetshus i Skjortan. Och vi lyckades.
Dessutom satsar vi mycket hårt för de som utsätts för våld, diskriminering, droger, ensamhet, fattigdom och så vidare. Ett bra liv för alla, tillsammans.

I Sörmland vill vi ha en dialog med SSAB i Oxelösund och Luleå. Visste ni att deras fabriker står för elva procent av Sveriges årliga koldioxid utsläpp?

Värst och mest trist av det hela är att det är totalt onödigt. En liten förklaring: vid deras stålproduktion uppstår två biprodukter, nämligen köksugnsgas och masugnsgas. Den årliga gasmängden räcker till att värma upp hela Nyköping och Oxelösund. För att fånga upp gasen krävs en investering på 180 miljoner. Tyvärr tycker ett fåtal chefer att det är för mycket pengar. Det skulle inskränka deras kvartalvinst som ligger på 2,4 miljarder…! Ja, smaka på orden: tvåtusenfyrahundra miljoner kronor är deras kvartalvinst.

Men eftersom de borgerliga regeringen inte vill ifrågasätta marknadskrafternas frihet, så tipsar dom istället om hur du som enskild konsument ska handla klimatsmart. De presenterar klimatkrisen som en fråga om personlig moral. Som lågavlönad ska man nästan ha dåligt samvete om man inte orkar hänga med i köpfesten. Vad som helst – bara man inte inskränker den fria marknaden!

Som politisk rörelse måste vi arbeta för politiska och gemensamma lösningar på problemen. Det handlar om att tvinga fram en beskattning som utjämnar inkomstskillnader. Det h
andlar om en politik som prioriterar offentlig konsumtion framför privat konsumtion. Och det handlar om en lagstiftning som tvingar de stora företagen att satsa långt mycket mer på miljövänliga investeringar.

De tekniska lösningarna finns. De ekonomiska resurserna finns. Nu gäller det bara att vi TILLSAMMANS lyckas mobilisera ett tillräckligt stort politiskt tryck för att tvinga fram de nödvändiga besluten.

Vi vill att politiken ska utgå från oss alla, det vill säga folkets makt. Vi kan bygga ett bättre Sverige genom att använda gemensamma resurser för det gemensamma bästa, genom att se till att använda resurserna till att minska klyftorna, inte öka dem. Det betyder att de som har mycket får betala mer, och det betyder att de som behöver mest hjälp ska få mest hjälp. Det är vad det handlar om att vara vänster. Tillsammans!

Det är dags för en social politik, en riktig ”alla tillsammans socialistisk politik”.

Sammanfattat kan jag säga att Vänsterpartiet vågar säga som det är, att vänsterns politik handlar om motsättningar, och om möjligheten för människor att gemensamt förbättra sina livsvillkor. Det är en ren lögn att det går att skära ner, privatisera, försämra villkoren för pensionärer och sjuka samtidigt som man sänker skatterna för de som har det bra, utan att det ökar klyftorna i samhället.

Ett samhälle med ökande klyftor mellan rika och fattiga, där stora grupper känner sig alltmer maktlösa och utestängda från arbetslivet och den gemensamma välfärden utgör en verklig grogrund för missnöje och med dess främlingsfientliga partier. Det är absolut inte bra!

Av 0 275
%d bloggare gillar detta: