Landstinget viktigt för sörmlänningarna

Landets regering har genomfört en skattesänkning för höginkomsttagare på 70 miljarder. Detta får naturligtvis konsekvenser för den gemensamma välfärden och inte minst landstingets verksamhet i Sörmland.

Landstingets verksamhet är oerhört viktig för sörmlänningarna. Rätten till sjukvård, bra och miljövänliga kommunikationer, är avgörande för länets utveckling. Landstinget är också en av länets största arbetsgivare där merparten av de anställda är kvinnor. Om vi på sikt ska kunna trygga personalförsörjningen måste vi garantera goda anställningsvillkor och bra löner. Deltid ska vara en möjlighet och heltid en rättighet.

Landstingets verksamhet är idag toppstyrd med en ganska stor byråkrati och långa beslutsvägar. Verksamheten behöver demokratiseras och effektiviseras, så att en större del av resurserna kommer sörmlänningarna till godo. Därför avvisar vänsterpartiet alla förslag till privatiseringar och istället vill vi utveckla former för personalinflytande.

Den psykiska ohälsan håller på att bli ett stort problem i vårt samhälle. Därför är det en
nödvändighet att utveckla och förbättra psykiatrin i Sörmland.

Vi står idag inför en klimatkris och det är helt nödvändigt att satsa hårt på bra och miljövänliga kommunikationer. Bygg ut försöksverksamhet med gratis kollektivtrafik för vissa grupper och ökad turtäthet och öppna upp för persontrafik på hela TGOJ-banans sträckning.

Uttalande antaget vid
årskonferens för Vänsterpartiet Sörmland 080329
Av 0 242
%d bloggare gillar detta: