Kommunen ska kräva schyssta arbetsvillkor

Nu verkar det som vår motion kollektivavtal kommer att gå igenom. Om det blir så kommer Flens kommun i fortsättningen bara att handla av och anlita företag som har svenska kollektivavtal eller likvärdiga villkor. På kommunstyrelsen så beslutade majoriteten att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Men det sker inte utan motstånd. De borgerliga partierna verkar helt oresonliga i sitt hat mot allt som har den minsta anknytning till kollektivavtal. Vid dagens möte hävdade till och med en ledamot att beslutet var ”ett hot mot demokratin”, hon påstod att det hotade den grundlagsfästa föreningsfriheten, vilket naturligtvis är rent struntprat.

Egentligen är det ganska märkligt, för om det är de lokala småföretagarna de värnar om så borde de tvärtom välkomna beslutet. De flesta lokala företagen har antingen kollektivavtal eller har kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det måste rimligen vara ett problem för dem att konkurrera med företag som betalar halva lönen till sina anställda eller struntar i försäkringar och arbetsmiljö.

Nej, motståndet mot kollektivavtalen handlar inte om att värna lokala, seriösa företag. För många borgare är det nog snarare en ryggmärgsreflex, man är helt enkelt emot allt som facket är för. Man vill försvaga fackets ställning och hävda arbetsgivarens oinskränkta makt att själv leda och styra sitt företag. Några kanske faktiskt också anser att Sverige behöver större lönespridning och att det nog vore bra om åtminstone en del av arbetsmarknaden präglades av riktigt låga löner.  För det är precis det som kommer att hända om vi släpper efter på kravet, det är just därför det är så viktigt att kämpa för kollektivavtalen.


Tidigare artiklar i frågan:


På LO:s hemsida finns mycket information om kollektivavtalen. De har också tagit fram en serie roliga affischer som man kan ladda ner, skriva ut och sätta upp på sin arbetsplats. http://kollektivavtal.lo.se/


Vanliga frågor:

Vad är egentligen ett kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivaren och facket) som reglerar anställningsvillkor, ledigheter, lönenivå, semesterersättning, försäkringsfrågor, arbetsmiljöfrågor etc. Ett kollektivavtal skyddar de anställda från godtyckliga uppsägningar, och garanterar att man har ungefär samma villkor som andra löntagare på arbetsmarknaden.

Måste man vara med i facket om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen?

Nej, självklart inte. Däremot så kan arbetsgivaren inte ge sämre lön eller arbetsvillkor till någon som inte är fackligt ansluten, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Så kollektivavtal gynnar även de som väljer att inte vara med i facket.

Varför ska man då vara med i facket?

En arbetsgivare har stor makt över arbetsplatsen bara genom sitt ägande. Ska de anställda kunna hävda sina rättigheter så måste de gå samman. Det är lättare att hävda sina krav om man gör det tillsammans med andra. En stark fackförening är den bästa lösningen för löntagarna att kunna få bra arbetsvillkor och schyssta löner. Ett starkt fack är en förutsättning för att kunna försvara kollektivavtalen.

Av 0 309
%d bloggare gillar detta: