Ta Hälleforsnäsbornas oro på allvar!

Hälleforsnäs är egentligen en härlig ort att bo på, med ett aktivt kulturliv och fin gammal bruksmiljö. Men tyvärr har många sociala problem tillåtits växa till en nivå som är helt oacceptabel. Den senaste händelsen med en beväpnad man på skolgården, sätter problemet i blixtbelysning. Så här kan vi inte ha det!

Man ska kunna gå på trottoaren utan att vara rädd att bli överkörd av drog-påverkade bilförare. Man måste kunna låta sina barn gå till lekparken utan att oroa sig för att de ska skada sig på gamla skrotbilar som ingen tar ansvar för. Barnen måste ha en trygg och säker miljö i skolan.

Det behövs kraftfulla insatser på en rad områden, alldeles oavsett vem som vinner valet. Från Vänsterpartiets sida vill vi föreslå ett helt paket av åtgärder som vi tror skulle bidra till att minska de sociala problem som vuxit fram i Hälleforsnäs.

1. Kommunen måste verka för en seriös hyresmarknad
Mycket av problemen har sin grund i bostadspolitiken. Vissa hyresvärdar har en väldigt hård policy, andra är ganska oseriösa och hyr ut lägenhet efter lägenhet till människor med sociala problem. Vi föreslår att kommunstyrelsen ska ta initiativ till att samla alla fastighetsägare för att gemensamt utarbeta en strategi för att motverka segregation i boendet.

2. Polisen måste synas ute bland folk
Man hör ofta i debatten att polisen saknar resurser. I vår kommun har vi också ett problem med ålderssammansättningen inom poliskåren. Vi behöver fler yngre poliser som kan patrullera ute på gatorna, synas ute bland folk och när det behövs göra ingripanden. Kommuninnevånarna måste känna att det är lönt att ringa och anmäla brott, att det händer något när man behöver hjälp. Vi föreslår att kommunstyrelsen ska ta initiativ till en dialog med länspolisen för att hitta en lösning på det problemet.

3. Rejäl satsning på missbruksvård
Under de senaste åren har missbruksvården skurits ner till ett minimum. Den sociala utslagningen har ökat dramatiskt, det kan man se med blotta ögat ute på våra gator och torg, inte minst i Hälleforsnäs. Så här kan vi inte fortsätta, kommunen måste skjuta till mer pengar till missbruksvård och satsa mer på uppföljning så att de som genomgått behandling får hjälp och stöd att hitta arbete, utbildning och kan komma tillbaks till ett normalt liv. Vi vet genom forskning att sådana insatser inte bara är bra för individen, de är också lönsamma för samhället som helhet.

4. Satsa på förebyggande arbete
Flens kommun har ett bra drogpolitiskt program. Nu gäller det att gå från ord till handling och då behövs det någon som initierar och samordnar arbetet. Dessutom behöver vi stärka det förebyggande arbetet, det behövs insatser på flera områden såsom fältassistenter, se över fritidsgårdarnas öppettider, uppsökande verksamhet etc. Vi föreslår att kommunstyrelsen ska ta initiativ till en diskussion med berörda kommunala förvaltningar om hur man kan bidra till att stärka det förebyggande arbetet och i ett första skede bör man sätta fokus på Hälleforsnäs.

5. Grannsamverkan mot brott
Vi föreslår att kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett möte med polisen, sociala myndigheter och Hälleforsnäsborna för att diskutera med dem hur man skulle kunna organisera ”vuxna på stan”, ”grannsamverkan mot brott” eller liknande verksamhet. Det är naturligtvis viktigt att diskutera vilket stöd kommunen kan ge och vilka former en sådan verksamhet ska ha.

6. Tipstjänst
Ett av de verkligt stora problemen är att veta var man ska vända sig för anmäla olika typer av missförhållanden och sociala störningar – och att man ska känna att det är någon idé att göra anmälan, att det verkligen leder till något. I vissa fall är det också motiverat att man kan göra anmälan anonymt. Vi föreslår att kommunstyrelsen ska ta en diskussion med berörda myndigheter hur man ska kunna lösa frågan om en sådan tipstjänst och hur man på bästa sätt informerar allmänheten om detta.

7. Bort med bilarna
Ett stort problem är den förslumning som följer i spåren av dessa sociala problem. Övergivna skrotbilar, stulna cyklar och annat ”skräp” måste tas om hand och forslas bort så snart det uppträder. En övergiven skrotbil i lekparken blir snart plundrad på reservdelar, sönderslagen och det är verkligen en farlig lekplats för barnen. Det duger inte att kommunen och polisen tvistar med varandra om vem som är skyldig att ta hand om problemet – det måste lösas. Felparkerade bilar kan transporteras bort utan ägarens medgivande, då måste man kunna göra det med skrotbilar också. Ändra lokala ordningsstadgan om det krävs.

Det finns säkert fler kloka förslag, men det är bråttom och insatser måste göras på flera områden. Ta hälleforsnäsbornas oro på allvar!

Flen den 7 september 2006
Kaj Johansson (v)  Anders Falk (v)

Av 0 295
%d bloggare gillar detta: