Omsorg och rättvisa i vänsterns Flen

Omsorg och rättvisa. Det var ett av de områden som Lillemor Johanson, v, lyfte fram vid lördagens politkerdebatt på Violentorget. Samtliga partier hade samlats för att svara på frågor och berätta om sina förslag. Temat var framtidens Flen.

-Vi visar omsorg, vi bryr oss om varandra,  sa Lillemor Johansson.  Oavsett om det handlar om våra äldre, våra barn eller om människor som hamnat snett i livet.
Vänsterpartiet vill därför satsa betydande resurser på både äldreomsorg och skola.

-Vi behöver 200 nya jobb inom den kommunala verksamhet, forsatte Lillemor Johanson. Bara inom skolan behövs 60 nya vuxna.

Vänsterpartiet har under våren granskat skolan, förskolan och äldreomsorgen.  Partiet har pratat med personal, äldre, föräldrar och anhöriga. De har skickat ut enkäter till kommunens verksamheter och samtalat med fackföreningarna. Budskapet är entydigt; det behövs rejäla satsningar på samtliga områden.

Lillemor Johansson betonade också människors vardagstrygghet. Vänsterpartiet har i dagarna tagit fram ett sjupunktsprogram för att komma till rätta med de sociala problemen i Hälleforsnäs. Programmet pekar på behovet av en social bostadspolitik, ett väl fungerande förebyggande arbete och en god missbruksvård, men också på närvarande poliser och samarbete mellan grannar.

-Vi måste ta Hälleforsnäsbornas oro på allvar.

En stor del av debatten kom att handla om jobben.

-För vänstern är utgångspunkten att vi ska satsa på jobb som vi verkligen behöver, sa Lillemor Johanson. Vi behöver lärare, förskollärare, kuratorer, personal inom hemtjänst, inom äldreboenden, inom missbruksvården.

-Men vi behöver också utveckling inom miljöområdet. Gör Flen till en miljökommun, satsa på miljö- och energiteknik. Här finns framtidens jobb.

Kommunikationer på kvällar och helger till alla kommunens tätorter, ett allaktivitetshus i Skjortan och möjlighet att köpa tågbiljetter på tågstationen var andra frågor som Lillemor Johanson förde fram.

Vänstern utsattes själfallet för kritik från högeralliansen.

-Era förslag är orimliga, sa moderaterna Lotta Finstorp. Vi har inga pengar att anställa 200 personer i kommunen.

-Nog finns det pengar, svarade Lillemor Johanson. Våra jobb kostar inte mer än era skattesänkningar. Men de ger betydligt mer tillbaka.

Och hon avslutade:

-Vänsterpartiet lovar inga skattesänkningar, varken på nationell nivå eller här i Flen. Den som redan idag har hyggligt med pengar kommer inte få ännu mer för att anställa skattesubventionerade pigor, göra fler korgbesök eller spekulera i fastigheter.

-Däremot får vi alla en bra uppväxt, en trygg ålderdom och arbetstillfällen där de gör allra mest nytta.

Av 0 380
%d bloggare gillar detta: