Det var ju er vi demonstrerade mot!

I sin jakt på nya väljare försöker Moderaterna påstå att de är ett nytt ”arbetarparti”. I tv-reklam och på reklamaffischer visar de bilder från arbetardemonstrationer med undertexten ”Efter 116 år av demonstrationer är det dags att någon lyssnar – Nya moderaterna”.

Värre historieförfalskning är knappast möjlig. Moderaterna har ju slagits med näbbar och klor mot alla reformer arbetarrörelsen har kämpat för. Det var ju faktiskt er vi demonstrerade mot.

När arbetarrörelsen kämpade för demokrati och lika rösträtt, då var det moderaternas föregångare som inte ville lyssna. Efter år av demonstrationer och en hotande folkresning tvingades till slut högern backa, men det var inte frivilligt.

När beslutet fattades av riksdagen sade högerledaren Hjalmar Hammarskjöld följande i debatten:

”Jag tror inte på demokratins förmåga att lyckliggöra ett folk, allra minst den sortens demokrati, som det här blir fråga om och som sannolikt ganska fort kommer att leda till massvälde. /…/ Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, innebär att makten lägges i deras hand som är minst kompetenta att hantera den.”

Det var er vi demonstrerade mot – det var ni som inte ville lyssna:

 • 1916 då vi krävde och fick igenom allmän olycksfallsförsäkring i arbetslivet
 • 1919 då vi krävde och fick igenom införande av lagstadgad 8-timmarsdag och 48-timmars vecka
 • 1921 då vi krävde och fick igenom rösträtt även för kvinnor
 • 1931 då vi krävde och fick igenom statliga bidrag till sjukkassorna
 • 1931 då vi krävde och fick igenom moderskapsunderstöd
 • 1934 då vi krävde och fick igenom statliga bidrag till arbetslöshetskassorna
 • 1938 då vi krävde och fick igenom två veckors lagstadgad semester
 • 1946 då vi krävde och fick igenom allmän sjukförsäkring
 • 1948 då vi krävde och fick igenom allmänna barnbidrag
 • 1948 då vi krävde och fick igenom en arbetarskyddslag
 • 1951 då vi krävde och fick igenom tre veckors lagstadgad semester
 • 1959 då vi krävde och fick igenom ATP
 • 1963 då vi krävde och fick igenom fyra veckors lagstadgad semester
 • 1970 då vi krävde och fick igenom 40 timmars normalarbetsvecka
 • 1973 då vi krävde och fick igenom lagen om anställningsskydd
 • 1976 då vi krävde och fick igenom fem veckors lagstadgad semester

Kort sagt, det var er vi demonstrerade emot och det var ni som inte ville lyssna!

Och om det nu skulle vara så som ni påstår, att ni är ett ”nytt” parti, ja till och med ett ”arbetarparti” – vilka arbetardemonstrationer är det nu ni har lyssnat till, när ni föreslår att man ska sänka ersättningen till sjuka och arbetslösa och göra det lättare att avskeda folk?

Kaj Johansson
(v) Flen

Av 0 347
%d bloggare gillar detta: