Det ska va kul att bo i Flen!

Vänsterpartiet presenterade på måndagen sitt kommunalpolitiska program för de närmaste åren. Programmet spänner över de flesta av de frågor som gäller kommunen. Här får du en sammanfattning och längst ner i artikeln finns en länk så du kan ladda ner programmet.

Det ska vara tryggt att bo i Flen
Ibland leker livet, ibland drabbas vi av motgångar. Alla svårigheter går inte att undvika, men vår kommun ska erbjuda ett generöst trygghetssystem. God omvårdnad för de äldre, en väl fungerande färdtjänst, ett bra mottagande för den som tvingats fly från sitt hemland, utvecklat  stöd till personer med funktionshinder.

Några prioriterade områden:
• Återskapa någon form av servicehus för äldre
• Upprätta en lokal funktion för beställning av färdtjänst inom kommunen
• Studiehandledning på modersmål för elever på alla stadier

Det ska vara utvecklande att bo i Flen
Varje dag ska vara en spännande utmaning, såväl för fyraåringen på väg till dagis, tonåringen som snart går ut grundskolan och den vuxna som vet att han eller hon behövs på sitt jobb. Vi måste satsa ordentligt med resurser på våra barn och ungdomar och vi måste se till att alla vuxna jobbar med viktiga och meningsfulla uppgifter.

Några prioriterade områden:
• Minska antalet barn i barngrupperna och på så sätt öka personaltätheten.
• Öka lärartätheten i grundskolan.
• Profilera Flen som en miljökommun med satsningar inom miljö- och energiteknik

Det ska vara säkert att bo i Flen
Hela Flens kommun ska vara en säker och trygg plats att bo på. Alla ska kunna vistas utomhus vid vilken tidpunkt på dygnet som helst utan att känna sig orolig eller rädd. Ett bra drogförebyggande arbete och en väl fungerande missbruksvård är två viktiga förutsättningar. Många brott begås också inom hemmets väggar, för en del  kvinnor är det egna sovrummet en farligare plats än den mörka parkvägen.

Några prioriterade områden:
• Tydliga och konkreta drogförebyggande handlingsplaner i varje skola, där barn och ungdomar själva är delaktiga.
• Missbrukare ska garanteras snabb hjälp till behandling
• Inrätta en speciell tjänst för kommunens kvinnofridsarbete

Det ska vara roligt att bo i Flen
Flen behöver ett allaktivitetshus. En mötesplats för alla åldrar som är öppet under stora delar av dygnet. En plats där boule-spelande pensionärer, streetdansande ungdomar, medelålders konstnärer och unga filosofer träffas i den av fritidsgården drivna kafeterian. Kultur, motion och idrott är långt mer än tidsfördriv och nöje. Kulturen är ett viktigt uttrycksmedel och rörelsen är viktig för vår hälsa. Det räcker dock inte att det finns kultur i kommunen, alla ska ha möjlighet att ta sig dit också.

Några prioriterade områden:
• Förvandla den gamla Skjortfabriken till en mötesplats, ett allaktivitetshus för alla åldrar.
• Busstrafik till kommunens tätorter på kvällar och helger

Ladda ner vårt kommunalpolitiska program

Av 0 353
%d bloggare gillar detta: