Flen ska vara en bra plats att leva på

Pusselbitarna på plats

Pusselbitarna på plats

Vår kommun ska vara en bra plats att leva på. Vi ska satsa våra resurser på att göra det trivsamt för de som redan bor här – då kommer andra också att vilja flytta hit. Det är vad vi har tagit fasta på när vi lagt våra förslag för kommunens budget för nästa år.

Vi föreslår till exempel ganska stora satsningar på barnomsorgen och skolan. Vi måste få ner barngruppernas storlek, vi måste höja lärartätheten, minst upp till riksgenomsnittet.

Både barnomsorg och äldreomsorg får ökade resurser

Både barnomsorg och äldreomsorg får ökade resurser

Vi föreslår också en stor satsning på våra äldre. Det ska vara en självklarhet att få en plats i någon form av äldreboende när man så önskar. Man ska få hjälp att komma ut regelbundet, få duscha så ofta man vill och kunna få en pratstund när man känner sig ensam.

Missbruksvård och förebyggande arbete är lönsamt. Det vet egentligen alla men ändå har resurserna för dessa verksamheter skurits ner till ett minimum. I takt med att missbrukarna blir fler på stan, så monterar kommunen ner bänkarna i våra parker. Satsa istället på att återupprätta missbruksvården och ett verkningsfullt förebyggande arbete. Det lönar sig i längden, och då har vi också råd med bänkar för våra äldre.

Äldre par

Äldre par

Vi vill också satsa en miljon på ett driftsbidrag till ett allaktivitetshus i gamla skjortan. Gemenskap och ett sprudlande kultur- och fritidsliv är viktiga ingredienser för att kommuninnevånarna ska trivas.

Och hur ska allt betalas då? Ja, vi föreslår en skattehöjning med 50 öre. Vi är övertygade om att kommuninnevånarna är beredda att betala en något högre kommunalskatt om pengarna används till dessa ändamål.

Ladda ner och läs hela vårt förslag:

Av 0 255
%d bloggare gillar detta: