Fler jobb genom diskriminering?

Ändamålet helgar medlen, tycks Johan Hammarkvist (c) och Roger Tifense (c) resonera, i sitt svar till mig. Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att ungdomar inte ska ha rätt till samma anställningsskydd som oss vuxna.

Problemet är bara att det inte finns något som talar för att centerns förslag om diskriminering av ungdomar, skulle ge några nya jobb.

I Frankrike har man provat. Sedan augusti i fjol har franska småföretagare kunnat anställa billig ung arbetskraft utan fackliga rättigheter. CNE kallas systemet, som Maud Olofsson och centern nu vill kopiera.

”Vi har tittat på Frankrike som har ett liknande system. Där är man väldigt nöjda… man har fått ganska många nya anställningar.” säger Maud. (Dagens Eko, 3 februari)

Det franska konjunkturinstitutet har en annan uppfattning, de sammanfattar systemet med: ”CNE har inte skapat ett enda nytt arbetstillfälle.” (Le Mondes ekonomibilaga, februari)

Hur ”nöjda” fransmännen är har vi ju kunnat se på nyheterna den senaste tiden…

Men låt oss ändå leka med tanken att slopat anställningsskydd för ungdomar skulle ge fler jobb. Då inställer sig frågan vilka andra grupper som vi ska diskriminera för att skapa fler jobb.

  • Kvinnorna?
  • Invandrarna?
  • Handikappade?

Deras besvärliga situation på arbetsmarknaden skulle väl också kunna avhjälpas med lägre löner och försämrat anställningsskydd? Eller vad säger ni, Johan och Roger?

Nej, allvarligt talat, det här förslaget har ingenting med fler jobb att göra. Arbetsgivare anställer aldrig fler än vad som behövs för att producera det som efterfrågas. Förslaget skulle bara leda till att ytterligare försvaga löntagarnas ställning i förhållande till arbetsgivaren.

Det som behövs är istället åtgärder som ökar den ekonomiska aktiviteten i hela ekonomin.

Vänsterpartiet har föreslagit att man ska ge riksbanken ett sysselsättningsmål. Den enögda kampen mot inflationen späder på arbetslösheten. Vi har goda exempel på nära håll. I Norge prioriterar man arbete åt alla till priset av en något högre inflation och det visar sig också vara framgångsrikt. Norsk industri går för högvarv och ropar efter arbetskraft.

Vänsterpartiet har också föreslagit 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Det innebär att vi nästan kommer tillbaka till det antal anställda vi hade i början av 90-talet.

I första hand är det naturligtvis bra ur mänskligt perspektiv, det finns stora behov som behöver tillgodoses inom vård, skola och omsorg. Det skulle innebära en mindre pressande arbetsbörda för de som idag jobbar inom dessa verksamheter och samtidigt vara bra för dem som får ett arbete.

Det är också en förnuftigare ekonomisk hushållning att betala människor en lön för att göra en välbehövlig insats i skolan, vården eller omsorgen, istället för att betala dem a-kassa för att gå arbetslösa.

Det förslaget skulle på ett effektivt sätt få ner arbetslösheten, både den totala och ungdomsarbetslösheten.

Men hittills har centern envist sagt nej till dessa förslag. De hävdar att vi inte har råd. Vi har inte råd att arbeta… Centerns recept är istället försvagat anställningsskydd och diskriminering av ungdomar.

Centern har placerat sig själv i högerburen!

Kaj Johansson
Vänsterpartist i Flen

Länkar:

Kaj Johanssons första artikel i ämnet

Olle Svennings ledarkrönika i Aftonbladet

Av 0 302
%d bloggare gillar detta: