Satsa på miljö- och energiteknik!

Klimatförändringarna skulle kunna betecknas som vår tids ödesfråga. Utvecklingen går snabbt åt fel håll och bara de senaste åren har vi sett effekterna i form av stormar, översvämningar och extrem torka. Utsläppen från fossila bränslen är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna. En kraftigt minskad förbrukning av olja, kol och naturgas är en nödvändighet för att vända utvecklingen. Sverige har alla förutsättningar att bli ett föregångsland i den processen.

Vänsterpartiet har ställt som mål att vi ska minska utsläppen från fossila bränslen med 80 procent inom femton år. Det kräver utbyggnad av kollektivtrafiken, satsningar på alternativa bränslen och inte minst på forskning och utveckling av miljöteknik. Förutom de givna vinsterna för miljön innebär sådana satsningar också att konkurrenskraftiga jobb skapas i en bransch som definitivt har framtiden för sig.

I Flen vill vi satsa på att profilera vår kommun på miljö- och energiteknik. Det är en av de snabbast växande näringsgrenarna i världen. Enligt Exportrådet fortsätter miljöteknikexporten att växa med i genomsnitt åtta procent per år, och 2004 var tillväxten hela 15 procent. I kronor räknat handlade det om 25 miljarder kronor.

Inom det här området finns framtidens arbetstillfällen inom industri och tillverkning. Skapa ett gymnasieprogram med inriktning på miljö- och energiteknik och försök att göra det till utbildning med riksintag. Etablera samarbete med högskolan i syfte att få hit forskning och utveckling på detta område. Leta systematiskt upp tillverkningsfärdiga patent och erbjud dem att etablera tillverkning i vår kommun.

Det här är inget nytt. Redan 1994 la vänsterpartiet Flen motionen ”Fler jobb – bättre miljö”. Den motionen skulle kunna läggas idag igen, nästan helt utan ändringar. För något år sedan presenterade alla partier i kommunfullmäktige sina visioner för Flen i framtiden. Vänsterpartiets vision präglades från början till slut av arbete och miljö. Det är som sagt inget nytt, men det börjar bli riktigt bråttom.

Länkar:

Av 0 257
%d bloggare gillar detta: