Kollektivavtal gynnar lokala småföretag!

Svensk Näringsliv har fel. I en debattartikel 051222 kritiserar de vår motion om kollektivavtal vid kommunala upphandlingar. De påstår att kollektivavtalen skulle snedvrida konkurrensen och göra det svårare för småföretagen. I verkligheten är det precis tvärt om.

Vi tar ett tänkt exempel: Flens kommun ska ta fram en ny informationsbroschyr. På orten finns ett litet tryckeri. De som jobbar där har löner och arbetsvillkor som ligger i nivå med liknande företag i Sverige.

På andra sidan Östersjön finns också ett tryckeri. Där är lönerna bara en tredjedel av de svenska, dessutom är arbetsdagarna längre. Det gör att de kan hålla lägre priser, och kostnaden för kommunens broschyr blir billigare.

Eftersom det lilla företaget i Flen följer de kollektivavtal som finns på svensk arbetsmarknad kan de inte konkurrera med företaget på andra sidan Östersjön. Det är inte en konkurrens på lika villkor. Det är en konkurrens som missgynnar det lokala företaget.

Ett litet förtydligande kan vara på sin plats. I vår motion kräver vi inte att alla småföretag ska teckna kollektivavtal. Vi kräver att de ”iakttar kollektivavtalsenliga villkor”. Småföretagen gynnas av att kommunen tillämpar en sådan policy.

Kollektivavtalen snedvrider ingen konkurrens. EG-rätten har än så länge enbart sett till kravet att alla medlemsländer ska ges samma möjlighet att delta i en upphandling. Så länge utländska företag konkurrerar på samma villkor som svenska, finns det inga hinder för att kräva kollektiv- eller likvärdigt avtal, vare sig i svensk lag eller EG-rätt.

Det är alltså inte de små företagen som Svenskt Näringsliv värnar om när de angriper vår motion. Det är i stället ett angrepp på kollektivavtalen i sig. Avtalen ger en viss makt åt de som jobbar i företagen. Svenskt Näringsliv vill istället stärka arbetsgivarnas makt.

För stora företag som jagar över världen på språng efter billig arbetskraft är de svenska kollektivavtalen ett otyg. Avtalen blir ett hinder för dem som vill konkurrera med hjälp av dåliga arbetsmiljöer och dumpade löner.

Men den småföretagare i Flen som litar till storbolagens röst lurar sig själv. Våra mindre näringsidkare har allt att vinna på att kommunen handlar med seriösa företag som tillämpar hyggliga anställningsvillkor.

Lillemor Johanson
Martin Degerman
Lisa Molin
Kaj Johansson
Vänsterpartiet i Flen

Läs Vänsterpartiets motion i frågan

Av 0 421
%d bloggare gillar detta: