Ingen alkohol för skattepengar

Flens kommuns alkohol- och drogpolicy avslutas med orden ”Flens kommun vill inte vara en del i att möjliggöra missbruk, därför är det viktigt att alla känner ett ansvar för varandra och agerar för att förhindra missbruk”.

Trots det ville kommunstyrelsen införa undantag från regeln om alkoholfri representation. Detta reagerade Martin Degerman (v) på.

– Ingen kan veta vem i ett sällskap som har problem med alkohol, och om inte ens arbetskamraterna kan avgöra det; hur ska då några nämndledamöter kunna?

– I samband med utlandsresor talas det ofta om att man ska ta seden dit man kommer. Gäller det bara oss? Om vår sed är att inte dricka så är den. Och tror kommunstyrelsen verkligen att våra gäster, när de får höra att det inte blir någon sprit, ångrar sig och åker och hälsar på Katrineholm istället? frågade Martin.

– Avslutningsvis kan man fråga sig om de som ser alkohol som någonting absolut nödvändigt, verkligen har ett sånt förhållande till spriten att de bör beviljas undantag.

Fullmäktige höll uppenbarligen med, och kommunstyrelsens önskan om drogpolitisk dubbelmoral avslogs med stor majoritet.

Av 0 265
%d bloggare gillar detta: