Vilka beslut behöver vi inte följa?

Kommunfullmäktige har beslutat att all representation ska vara alkoholfri. När ett antal kommunala tjänstemän ändå representerat med alkohol, försvarade Lotta Finstorp dem.

Detta fick Martin Degerman att ställa följande interpellation.

Kommunfullmäktige i Flen antog i augusti 2004 ett drogpolitiskt program. I programmet står bland annat att ”All kommunal representation ska vara alkoholfri”.

Skrivningen diskuterades utförligt inför beslutet, där du också reserverade dig. Det torde därför inte finnas något utrymme att misstolka skrivningen.

Trots det har kommunens reglemente inte ändrats, och kommunens tjänstemän anser sig inte behöva följa skrivningen i programmet. I en artikel i Eskilstuna-kuriren (050922) uttalar du dig i frågan.

Det intryck du ger är att det är helt i sin ordning att inte följa fullmäktiges beslut.

Min fråga är därför:
I vilka fler frågor anser du att det är i sin ordning att inte följa beslut som är fattade av kommunfullmäktige?

Flen 050922
Martin Degerman, (v)

Av 0 273
%d bloggare gillar detta: