Vi behöver vår kvinnofridsplan nu!

Kommunfullmäktige har för flera år sedan beslutat att vi ska arbeta fram en kvinnofridsplan här i Flens kommun, men frågan har dragits i långbänk. Nu ville Lotta Finstorp vänta på en kvinnofridsplan som ska utarbetas i Katrineholm, men det höll inte Kaj Johansson (v) med om.

– Vi kan inte skjuta upp arbetet med vår egen kvinnofridsplan gång på gång. Sluta skjuta över ansvaret på någon annan, nu måste vi börja jobba själva.

– Naturligtvis är det bra att hämta inspiration från andra som har jobbat fram kvinnofridsplaner, sade Kaj. Men en lokal kvinnofridsplan måste också vara just lokal, anpassad efter de förhållanden som råder i just vår kommun.

Kvinnofridsfrågor hanteras i alla kommunens verksamheter. Det handlar om förebyggande arbete i skolorna, det handlar om stadsplanering, hur vi utformar gångvägar och belysning, det handlar om kvinnojourerna. Därför är arbetet med en kommunal kvinnofridsplan en fråga som egentligen hör hemma i kommunstyrelsen.

Dåligt med information till misshandlade kvinnor

De kvinnor som utsätts för våld behöver naturligtvis information om var de ska vända sig för att få hjälp. I debatten berättade Lotta Finstorp att kommunen har en broschyr som ska finnas lätt tillgänglig på en rad olika strategiska platser.

– Den gick inte att hitta på folktandvården, barnavårdscentralen eller mödravårdscentralen. Däremot hittade vi ett exemplar på vårdcentralen, berättade Kaj Johansson i debatten.

Det finns ingen information om kvinnojourerna på kommunsidorna i telefonkatalogen, varken länsdelen eller lokaldelen. Och lika illa är det med kommunens hemsida.

– Så här kan vi inte ha det, en misshandlad kvinna ska inte behöva leta, sade Kaj Johansson.

Pengar till kvinnojourerna

De andra kommunerna i Sörmland betalar bidrag till en kvinnojour, baserat på hur många innevånare kommunen har. Men Flens kommun betalar bara för de platser man utnyttjar.

Flen utnyttjar i första hand kvinnojouren Moa i Eskilstuna. Dom har kostnader för personal, lokaler och andra saker i verksamheten som inte går att justera upp och ner hela tiden.

– Om de ska kunna ha en beredskap med kompetent personal och bra boenden så måste de kunna göra en realistisk budget. Självklart måste också vår kommun betala ett sånt anslag, sade Kaj Johansson i debatten.

Feministiskt självförsvar

Många tjejer är rädda, och deras liv begränsas ständigt. De tvingas ta omvägar, undvika parker och vågar inte vara ensamma utomhus på natten. Många väljer att stanna hemma på kvällen om de inte vet att de hela tiden kan ha sällskap med någon kompis.

Ett sätt att jobba förebyggande skulle vara att börja med feministiskt självförsvar på skolorna.

Av 0 314
%d bloggare gillar detta: