Hur har vi det med kvinnofriden i Flen?

Flens kommun deltar sedan en tid tillbaka i projektet ”Tillit” – ett projekt mot hedersrelaterat våld. Det är bra, och problematiken kräver också en särskild fokusering så som sker i projektet.

Men mäns våld mot kvinnor är inte begränsat till hedersrelaterat våld. Det finns en risk att just koncentrationen på ett slags våld mot kvinnor skymmer sikten för annat våld. För visst är det mycket lättare om man kan reducera problemen till något som bara görs av ”andra människor, från andra kulturer, andra länder och med andra religioner”..

Men våld, mot kvinnor, utnyttjande och prostitution finns också här i Sverige, och i här Flen. För en tid sedan beslutade Flens kommunfullmäktige att utarbeta en kvinnofridsplan. Någon sådan har ännu inte tagits fram. Jag vet att det i kommunen pågår en del bra arbete med att stötta kvinnor som utsatts för våld i hemmet, men jag har dåligt grepp om helheten.

Jag undrar därför:

  • Vilket stöd får de kvinnor som utsätts för, eller riskerar att utsättas för våld?
  • Vilken hjälp får deras barn?
  • Kan vi idag stötta alla kvinnor som söker hjälp?
  • Vilken omfattning finns på skyddat boende? Räcker det till?
  • Hur mycket bidrar Flens kommun ekonomiskt med till kvinnojourer? Hur har den summan förändrats över de senaste fem åren?
  • På vilket sätt går informationen ut till kvinnorna om den hjälp som finns att få?
  • Erbjuder skolan någon utbildning i sk feministiskt självförsvar bland unga tjejer?
  • Erbjuder skolan pojkarna någon särskild undervisning i jämställdhet och feminism?
  • Finns det andra saker som Flens kommun gör för att motverka mäns våld mot kvinnor?
  • När får vi en kvinnofridsplan i kommunen?

Flen den 7 mars 2005
Kaj Johansson (v)

Av 0 348
%d bloggare gillar detta: