Försvara välfärden!

Flens kommun håller på att genomföra en rekordsnabb minskning av antalet äldreomsorgsplatser. Man ska gå från 275 till 88 platser på fyra år. Pensionärer och anhöriga känner en stor oro, personalen sliter och går på knäna.

Samtidigt har man skurit ner missbruksvården till ett absolut minimum. Det förebyggande arbetet ligger också på en nivå långt under det acceptabla. Vi vet alla vad det kostar i det långa loppet, i form av mänskligt lidande, ökad brottslighet osv.

Men trots att de ekonomiska prognoserna nu ser betydligt bättre ut för de kommande åren, så vägrar den borgerliga koalitionen som styr kommunen att rucka på de planerade nedskärningarna.

Nedrustningen av den offentliga sektorn – inte bara i Flens kommun – är en del av ett nyliberalt recept. Sänkta skatter tvingar fram nedskärningar. Sämre kvalitet på de offentliga tjänsterna bereder vägen för privatiseringar. Det minskar också medborgarnas vilja att betala skatt, varför ska man betala till något som ändå inte fungerar bra.

För att bryta den här negativa spiralen måste vi kanske ibland påminna oss om vad den offentliga sektorn egentligen handlar om, nämligen solidaritet och demokrati. Vi ska ställa upp för varandra, genom den offentliga sektorn kan friska hjälpa sjuka, barnlösa kan hjälpa de som har barn osv. osv. Vi kan också påverka den offentliga skolan eller äldrevården på ett helt annat sätt än när börsnoterade bolag tar över driften.

Avregleringar och privatiseringar har varken lett till lägre priser eller bättre service. Varken här i vår kommun eller på det nationella planet. När vår kommun lade ut stora delar av fastighetsskötseln på entreprenad så blev det varken billigare eller bättre. När elmarknaden avreglerades och privatiserades så skenade priserna och investeringarna sjönk dramatiskt. Det såg vi effekterna av efter den senaste stormen.

Det är hög tid för en verklig motoffensiv. I Norge har man påbörjat ett tvärfackligt samarbete i syfte att pressa de politiska partierna att ställa upp till försvar av den offentliga sektorn. Man återkommunaliserar stora delar av det som har lagts ut på entreprenad eller sålts ut. I Sverige har fackförbunden SEKO, Transport och flera andra startat vad man kallar ”Upprop för rättvisa och gemensam välfärd”.

Motståndet lever. Tillsammans kan vi vända utvecklingen i riktning mot solidaritet och demokrati. I det arbetet behövs vi alla – även du.

Av 0 283
%d bloggare gillar detta: