Därför bör den borgerliga minoriteten i Flens kommun avgå!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Flen begär nyval till styrelser och nämnder i kommunen. Partierna begär av kommunfullmäktige att ett nytt styre tar över i Flens kommun.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har efter den senaste tiden turbulens i den rådande borgerliga regeringskoalitionen i Flens kommun känt sig tvingad att begära ett nyval till styrelser och nämnder i kommunen. Vi begär av kommunfullmäktige att ett nytt styre tar över i Flens kommun.

För det första så menar vi att färgfemman inte längre existerar. Två olika konstellationer regerar för närvarande Flens kommun, det borgerliga blocket om 15 ledamöter samt Alternativ 2000 med 9 ledamöter i kommunfullmäktige. Alternativ 2000 röstar lika många gånger med oppositionens förslag som de borgerliga. Socialdemokraterna har ensamma 17 mandat i fullmäktige. Socialdemokraternas och vänsterpartiet har tillsammans 20 mandat av kommunfullmäktige vilket skall jämföras med de borgerliga partiernas 15 mandat.

För det andra vill vi med detta visa kommunens befolkning att vi vill ta ansvar för vår kommuns utveckling. Vi har i vår oppositionspolitik försökt lägga förslag som mildrar för de svagare grupperna i vår kommun, framförallt barn och äldre. Tyvärr har dessa förslag inte vunnit gehör. Trots vårt motstånd har de borgerliga partierna tillsammans med stödpartiet A 2000 genomfört åtgärder som drabbar de svagaste.

Exempel på frågor som den borgerliga gruppen drivit igenom är större barngrupper på dagis, nedläggning av Hemgården i Malmköping, nedläggning av återvinningsprojektet Repris vilka gav sysselsättning för arbetshandikappade och funktionshindrade. Mindre spolning av isbanor, försämrad skötsel av baden och minskade resurser till föreningslivet. Detta är exempel på en negativ utveckling för vår kommun som vi vill arbeta för att bryta.

Vår bedömning är den att vi den återstående delen av denna valperiod kan lägga förslag som skapar bredare politisk uppslutning än vad som den nuvarande minoriteten klarar av. Vi vill särskilt uppmärksamma frågan om den gamla skjortfabrikens användning. Vi ser idag stora möjligheter att utveckla lokaler till en resurs såväl för vårt föreningsliv som för vår kommun.

Därför har vi samfällt idag lämnat in ett yrkande till kommunfullmäktige om att återkalla samtliga uppdrag i styrelser och nämnder.

Arne Lundberg
Ordförande Socialdemokraterna
Flens kommun

Lillemor Johanson
Ordförande Vänsterpartiet
Flens kommun

Telefonnummer
Arne:
070-257 30 53, 0157-143 16
Lillemor:
070-326 20 72, 0157-311 83

Av 0 221
%d bloggare gillar detta: