Politiska diskussioner på jobbet

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades en motion från Vänsterpartiet, där de krävde att kommunen ska ta bort alla restrektioner för politiskt arbete på arbetsplatserna.

Läs motionen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Kaj Johansson (v) , med instämmande av Anders Berglöv (s) och Kristina Jävergren (s), att avslå kommunstyrelsens förslag samt att uttala följande:

”Flens kommun vill som arbetsgivare stimulera och uppmuntra sin personal att delta i det politiska samtalet och den demokratiska processen. Politisk aktivitet är därför tillåten på kommunens alla arbetsplatser, så länge det uppfyller två förutsättningar.

  1. Det får inte inverka på personalens arbetsinsatser.
  2. Den politiska aktiviteten måste ske på personalens villkor med frivilligheten som grund”,

samt att motionen därmed anses bifallen.

Men fullmäktige beslutade avslå yrkandet och därmed är det inte tillåtet med politiskt arbete på kommunens arbetsplatser.

Av 0 236
%d bloggare gillar detta: