Bättre och billigare kollektivtrafik

Interpellation till KS ordförande Maria Hed

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde förra året beslutades att vi ska utreda möjligheterna att införa en kollektivtrafikmodell liknande den de har i Ockelbo.

I maj i år skrev jag till bland andra kommunalråden, förvaltningscheferna, de politiska partierna och berättade om en utredning som gjorts av Kommunikations Forsknings Beredningen (KFB). Jag skickade också med en tidningsartikel om de ganska häpnadsväckande resultaten i utredningen.

  • Gratis kollektivtrafik
  • Ökad turtäthet
  • Bättre geografisk täckning
  • Bättre bytesmöjligheter till regional trafik
  • Femdubblat resande med kollektivtrafik
  • Minskad bilism (c:a 200.000 km/år)
  • Oförändrade kostnader för kommunen.

Vi behöver ju verkligen göra vår kommun attraktiv som boendeort, och även om det här inte löser alla våra problem så skulle det verkligen hjälpa till om det var möjligt att uppnå liknande resultat som man gjort i Ockelbo.

Jag känner till att kommunstyrelsens ordförande på genomresa har stannat till i Ockelbo och gjort en ”okulärbesiktning” och pratat med en taxichaufför (tack för vykortet), men jag utgår från att detta inte är det enda som ska göras för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut.

För att bidra till utredningen som fullmäktige har beslutat om så bifogar jag den rapport som KFB har medverkat till. Det kan vara bra för fullmäktiges ledamöter att vara väl insatta i frågan.

Det har snart gått ett år sedan fullmäktige tog sitt beslut om att låta utreda frågan. Jag vet att situationen på kommunkansliet har varit pressad, men jag tänkte ändå att det kan vara intressant för fullmäktiges ledamöter att få en liten delrapport om hur långt frågan har kommit.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga:

  1. Vad har gjorts hittills? Kan man dra några slutsatser av vad som framkommit?
  2. Hur planerar man att gå vidare för att uppfylla fullmäktiges beslut?

Flen den 991011

Kaj Johansson
Vänsterpartiet

Ur utvärderingen av KUXA-trafiken:
Det finns uppdrag som kan få den bäste konsult att blekna. Om uppdraget bestod i att öka det kollektiva resandet i en liten glesbygdskommun med ca. 400%, samtidigt som linjesträckningen skulle fyrdubblas, kunde det vara tufft nog. Skulle sedan uppdraget kompletteras med att trafiken inte fick bli dyrare än tidigare trots resandet skulle vara gratis, så skulle säkert många inte bara tveka inför uppdraget möjlighet, utan dessutom rentav ifrågasätta det mentala hälsotillståndet hos beställaren.

Ändå är det precis vad man lyckats åstadkomma med KUXA-trafiken i Ockelbo.”

Av 0 271
%d bloggare gillar detta: