Hur påverkas Flen av sänkning av socialförsäkringen?

Torsdag den 21 december presenterade Kommunförbundet en rapport där man låtit en forskare räkna ut hur kommunerna kommer att påverkas av sänkningen av socialförsäkringarna (A-kassa, KAS, utbildningsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, bidragsförskott samt egenavgifter).

Slutsatsen är att kommunernas socialbidragskostnader kommer att öka med omkring 10% eller mellan 2-3 miljarder kronor.

I ett pressmeddelande där Kommunförbundet presenterar rapporten uttalar sig bland andra Marita Bengtsson (s) i sin egenskap av ordförande i Kommunförbundets programberedning för arbetsmarknadsfrågor. Hon säger:

”Kommunernas socialbidrag riskerar att bli framtidens socialförsäkringssystem.”

och fortsätter:

”Vi stödjer försöken att sanera den offentliga ekonomin, och kommunerna har redan tagit hårda besparingar under de senaste tre-fyra åren. Men när kommunerna inte kompenseras för övervältringen av socialbidragen, då hotar nedskärningarna kommunal kärnverksamhet som skola och omsorg. Och det kan bli förödande för den långsiktiga tillväxten.”

När slutsatserna i kommunförbundets rapport blev kända så reagerade kommunalrådet Jonny Lundgren (s) och han uttalar sig på följande vis i tidningen Folket (fredag 22/12):

”Nu måste staten sluta vältra över kostnader på kommunerna. Vi har för länge sedan nått smärtgränsen.”

Jonny Lundgren fortsätter:

”Det blir redan svaga grupper som drabbas när staten vältrar över kostnader på kommunerna. På det sättet handlar det om en felaktig fördelningspolitik.”

Mot bakgrund av det här vill jag fråga:

  1. Hur kommer, uppskattningsvis, socialbidragskostnadema i Flens kommun att påverkas av sänkningarna i socialförsäkringarna? Hur mycket pengar handlar det om för våran del?
  2. Delar du Marita Bengtssons och Jonny Lundgrens synpunkter, tex. när det gäller att den här politiken kan bli ”förödande för den långsiktiga tillväxten”; att ”smärtgränsen för länge sedan är nådd”; att staten måste ”sluta vältra över kostnader på kommunerna” och att det handlar om ”en felaktig fördelningspolitik”?
  3. Om du delar deras synpunkter, är du då beredd att ta några initiativ för att bidra till att stärka opinionen mot nedskärningarna av kommunernas ekonomi? Och i så fall vilka initiativ? (Om du inte delar deras synpunkter så vore det intressant att höra på vilka punkter de har fel.)

Flen den 28 december 1995
Kaj Johansson, vänsterpartiet

Av 0 272
%d bloggare gillar detta: