Det ska va gött att leva – en politik för våra äldre

Vi blir alla äldre. Många av oss fortsätter att vara pigga och aktiva långt upp i åldrarna. Men för en del av oss kommer en dag när vi behöver hjälp för att leva ett rikt liv. Leva – inte bara överleva – under varje dag av det liv vi fått.

Boendet
Många äldre vill bo kvar så länge som möjligt i sina egna hem. Det ska de självklart kunna göra. Därför måste både hemtjänst och hemsjukvård ha hög kvalité.

Samtidigt finns det äldre som känner sig ensamma eller otrygga i det egna hemmet. För dem måste det finnas ett alternativ. Flen behöver ett mellanting mellan hemtjänst och särskilt boende. Vi måste därför återskapa någon form av serviceboende /trygghetsboende med möjligheter till gemensamma aktiviteter, måltider och trygghet i form av personal.

Vänsterpartiet vill

  • Återskapa någon form av serviceboende/trygghetsboende

Maten
Maten är dagens höjdpunkt för många äldre. Det ska vara lugnt och trevligt när man äter, och maten ska både ska både dofta och smaka gott. Det ska finnas
tillagningskök på alla äldreboenden och den mat som serveras genom hemtjänsten ska hålla en hög kvalité.

Vänsterpartiet vill

  • Inrätta tillagningskök på samtliga äldreboenden

Resorna
Äldre människor saknar ofta bil och är beroende av en god kollektivtrafik. För de som bor utanför centralorten är det extra viktigt att trafiken mellan orterna är väl utbyggd så man kan åka och handla, besöka vänner och ta sig till och från fritidsaktiviteter.

Det måste också finnas goda möjligheter för anhöriga och vänner att besöka personer på äldreboende i kommunen. Lika viktigt är det att enkelt kunna
besöka sjukhus i hela länet, vi vill därför (genom våra representanter i landstinget) återinföra Pulsen.

En väl fungerande färdtjänst är en förutsättning för att många äldre ska kunna leva ett aktivt liv. Idag finns stora brister inom färdtjänsten. En del brister ligger  i kommunens eget regelverk, andra beror på beställningscentralen. Färdtjänsten behöver en totalöversyn.

Vänsterpartiet vill

  • Införa kvällsturer till kommunens alla tätorter
  • Göra det möjligt att ta sig med kollektiva färdmedel till alla äldreboenden
  • Återinföra Pulsen
  • Se över regelverket vid färdtjänst för att mer anpassa det till individens behov

Valfrihet
Valfrihet innebär att den enskilde själv har möjlighet att styra över sitt liv och över innehållet i omsorgen. Förutsättningen är ett bra utbud av välfärdstjänster; allt från olika boendealternativ till att själv få välja hur ofta man vill duscha.

För att stärka den enskildes rätt till valfrihet vill vi införa ”fri tid” inom äldreomsorgen. Den fria tiden ska den äldre själv kunna bestämma över. Någon kanske vill gå ut och handla medan en annan vill ha hjälp att skicka ett mail till barnbarnen. Det är viktigt att den fria tiden inte inkräktar på varde individs grundbehov utan ligger utöver det.

Vänsterpartiet vill

  • Införa ”fri tid” inom äldreomsorgen
Av 0 208
%d bloggare gillar detta: