Allaktivitetshus i skjortan – ett steg närmare lösning

Frågan om ett allaktivitetshus i gamla skjortfabriken, har kommit ett stort steg närmare sin lösning. Det har rått en viss osäkerhet om vad politikerna egentligen tycker i frågan. Kommunalrådet Lotta Finstorp (m) har ju sagt redan från början att hon är motståndare till idén och vill riva huset. Och tekniska nämndens ordförande Ingmar Virsén (kd) är också motståndare till förslaget.

Men nu har vi från vänsterpartiet fått igenom ett förslag i fullmäktige som innebär att politikerna klart och tydligt uttalar som mål att man vill åstadkomma ett allaktivitetshus. Det var en stor majoritet som gick på vårt förslag, det bifölls med röstsiffrorna 28-14.

Fullmäktige beslutade också att det är verksamheten i allaktivitetshuset som ska sättas i fokus.

– Det är också ett viktigt, det är ju inte byggnaden i sig vi månar om, säger Kaj Johansson (v). Vi vill inte att man bara ska försöka hitta en massa hyresgäster och fylla upp huset för att få in hyresintäkter. Utgångspunkten måste vara att hyresgästerna tillför något till idén om ett allaktivitetshus.

Kommunen har redan en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna med skjortan, men den var mer inriktad på själva lokalanvändningen. Nu finns också en tydlig politisk viljeyttring och dessutom beslutade fullmäktige att gruppen ska arbeta i nära samverkan med föreningarnas arbetsgrupp och att en rapport ska vara klar senast den 1 oktober.


Kommnfullmäktiges beslut lyder så här:

att förtydliga tidigare uppdrag angående användning av lokalerna i gamla skjortfabriken, genom att uttala att det är KF:s målsättning att försöka åstadkomma ett allaktivitetshus;
att utredningen ska ha fokus på verksamheten och göras i nära samverkan med föreningarnas arbetsgrupp, samt;
att denna utredning ska presenteras för fullmäktige senast den 1 oktober.


Föreningarnas arbetsgrupp har utarbetat en egen förstudie där tankarna om ett allaktivitetshus i skjortan presenteras. Du kan ladda ner och läsa den här.

Av 0 314
%d bloggare gillar detta: