Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa

Roger Tiefensee försöker blanda bort korten genom att jämföra plusjobben med centerns förslag om att ungdomar inte ska ha något anställningsskydd.

Plusjobb är en arbetsmarknadspolitisk insats. Den riktar sig till personer som stått långt bort från arbetsmarknaden och inte haft möjlighet att komma i fråga för ordinarie arbeten. Nu görs särskilda satsningar på gruppen långtidsarbetslösa ungdomar inom ramen för plusjobben där de har samma villkor som alla andra. Arbetsförmedlingen plockar ut personer som ska få ett plusjobb.

Centerns förslag är däremot fullständigt sanslöst, det riktar sig till alla ungdomar och öppnar möjligheter att plocka bort anställningstryggheten i ordinarie arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden!

Roger Tiefensee påstår att centerns förslag har gett 60 000 nya jobb i Frankrike. Franska konjunkturinstitutet konstaterade i februari att de flesta av de jobb som tillkommit genom CNE (ungefär centerns förslag) hade tillkommit ändå, man säger att ”CNE har inte skapat ett enda nytt arbetstillfälle”. (Le Mondes ekonomibilaga i februari. )

En skillnad har det förstås inneburit – de unga som fått de här jobben har ingen anställningstrygghet, utan kan sägas upp med omedelbar verkan. Kanske för att man blir gravid, kanske för att man ställer krav som arbetsgivaren inte gillar.

För att få fler jobb och komma till rätta med arbetslösheten i grunden krävs en ekonomisk politik med full sysselsättning som det viktigaste målet. Vårt viktigaste förslag på det området handlar om att skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Det är nästan lika många som centern var med och tog bort, förra gången partiet satt i regering·

Vi vill bekämpa arbetslösheten, genom fler anställda. Centern och de andra inom högeralliansen vill bekämpa de arbetslösa, genom att sänka ersättningar och försämra anställningstryggheten, vilket i förlängningen kommer att leda till sämre löner och villkor för alla.

Camilla Sköld Jansson
riksdagsledamot och ledamot av arbetsmarknadsutskottet (v)

Kaj Johansson
vänsterpartist i Flen

Av 0 232
%d bloggare gillar detta: