Tänk långsiktigt!

Kommunfullmäktige har beslutat satsa 500 000 kronor på att köpa in övervakningskameror till några av skolorna. Det har man gjort för att motverka stora problem med skadegörelse och inbrott. Inför beslutet hade Lisa Molin ett inlägg där hon satte in frågan med övervakningskameror i ett större sammanhang.

Det här med övervakningskameror är egentligen en mycket större och allvarligare fråga än att bara köpa in viss teknisk utrustning. Vandalisering och kriminalitet bland ungdomar hänger intimt samman med det samhälle vi har låtit växa fram de senaste årtiondena.

Det handlar om att många av våra barn och ungdomar har arbetslösa föräldrar. Det handlar om att vi har skurit ner resurser för att stödja de mest utsatta barnen. Det handlar om brister i det förebyggande arbetet, frånvaron av närpoliser, fältassistenter och elevvårdspersonal.

Offentlig konsumtion i form av välfärdstjänster har fått stryka på foten för en kraftigt ökande privat konsumtion. Klassklyftorna har tillåtits öka enormt och allra värst utsatta är många invandrargrupper. Vi har idag ett samhälle som präglas av etnisk segregering när det gäller arbetstillfällen, bostäder och inte minst framtidsutsikter.

I ett sådant samhälle växer otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Och här står vi nu och måste ta ställning till ett förslag att installera övervakningskameror för att stävja de värsta konsekvenserna. Vad är nästa steg, efter ytterligare några år på den inslagna vägen? Metalldetektorer?

Den minnesgode kommer ihåg att fullmäktiges majoritet för några månader sedan avslog ett förslag om att satsa 500 000:- på att sätta igång arbetet med det drogpolitiska programmet. Kanske är det en ödets ironi att vi idag står i begrepp att satsa samma summa på övervakningskameror. Vi lindrar symptomen men blundar för orsakerna.

Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt tagit fram en rapport med titeln ”Tänk långsiktigt!”.

Rapporten redovisar bland annat ett antal typfallsberäkningar. Ett exempel är följande: om man kan undvika att en enda person utvecklar ett missbruk, så kan det finansiera något av följande:

  • Tillgång till kurator i skolan för 16.000 barn.
  • Föräldrastödjande verksamhet för drygt 3000 barns föräldrar.
  • Minskning av klasstorlekarna för omkring 500 barn.
  • Öppen fritidsverksamhet för 400 barn.

I rapporten står det väldigt mycket bra saker om hur man genom att tänka långsiktigt kan använda samhällets resurser mer effektivt.

Kanske är det så att vi, i den situation vi befinner oss nu, inte har något annat val än att säga ja till de här övervakningskamerorna. När det brinner måste man släcka elden. Men låt oss för sjutton inte nöja med det. Vi måste också vidta åtgärder för att förebygga nya eldsvådor.

Låt det här bli startskottet för ett intensivt och brett arbete för att förändra vårt eget tänkande och förbättra insatserna för våra barn och ungdomar genom att satsa mer långsiktigt.

Vi tror faktiskt att det är viktigt att fullmäktiges ledamöter sätter sig in de frågor som behandlas i rapporten ”Tänk långsiktigt!”. Därför vill vi föreslå att man som ett första steg beställer den till alla fullmäktiges ledamöter.

————————-

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Lisa Molins yrkande att köpa in rapporten ”Tänk lånsiktigt!” till alla ledamöter.

———————————–

Alla kan vi ibland slinta med tungan när vi blir trötta. När fullmäktige skulle ta ställning till förslaget att beställa rapporten ”Tänk långsiktigt!”. frågade fullmäktiges ordförande Stig Karlsson församlingen: ”Kan vi då besluta att beställa rapporten ”Tänk långsamt!”…?

————————————-

Länk till rapporten ”Tänk långsiktigt”.

Av 0 283
%d bloggare gillar detta: