Privatiseringarnas pris

Runt om i landet privatiseras offentliga verksamheter. Borgerliga politiker upprepar gång på gång att man privatiserar för att göra verksamheten billigare, bättre och effektivare. Men hur är det i verkligheten? Stämmer verkligen den bilden?

I Stockholm har man undersökt vilka konsekvenser den här politiken verkligen har inneburit. I rapporten ”Privatiseringarnas pris” visar man på vilka förödande konsekvenser den här politiken har fått för brukarna, personalen och skattebetalarna.

Slutsatserna i rapporten redovisas här nedanför i sammanfattning och längst ner kan du ladda ner hela rapporten i pdf-format.

Dessutom finns där en länk till några artiklar om hur man i en kommun i Norge lyckades vända utvecklingen och ta tillbaka det som en gång hade privatiserats.

Sammanfattning av rapporten ”Privatiseringarnas pris”.

  • Äldre utvärderingar av konkurrensutsättning visar på ekonomiska vinster för kommunerna. Sedan mitten av 1990-talet har detta dock förändrats markant – entreprenörer är inte längre billigare än att bedriva verksamhet i egen regi. Det beror i hög grad på att konkurrensutsättningen sällan har lett till konkurrens i verkligheten, utan till att privata oligopol eller i värsta fall monopol tagit över driften från den offentliga sektorn. Priserna har därför stigit snabbare i kommuner med en hög grad privatiserad drift av offentlig verksamhet.
  • I tidigare beräkningar av vinsterna har därtill många kostnader för konkurrensutsättningen medvetet uteslutits. När dessa kostnader räknas in finns det inget som tyder på att ”konkurrensutsättningen” överlag medför några kostnadssänkningar för offentlig sektor.
  • Samtidigt finns det mycket allvarlig kritik mot kvaliteten på servicen till exempel på äldreboenden på entreprenad, liksom mot arbetssituationen för de anställda. Det torde bero på att de privata entreprenörerna pressar sina kostnader inte genom genuina effektiviseringar av driften, genom att skära ned på personal. I genomsnitt har privata äldreboenden 15 procent lägre personaltäthet än offentliga. I den största jämförande kvalitetsundersökning som genomförts hittills får de privata boendena sammantaget sämre omdöme i 59 av 59 ställda frågor.
  • Friskolereformen har försvårat möjligheterna till långsiktigt planering och medfört ökade kostnader för kommunerna, i form av övergångskostnader för personal, outnyttjade lokaler som kräver underhåll och kravet att kommunen alltid kunna erbjuda elever en plats om friskolorna slår igen. För Stockholms stad kan de här kostnaderna vara så höga som 350 miljoner kronor per år.
  • Privatiseringen av Stockholms energibolag (Birka Energi) har lett till kraftigt höjda priser såväl för el som fjärrvärme. Priset för förbränningen av avfall i Högdalenverket har chockhöjts med över 5 000 procent på ett par år. Samma trend syns i hela landet – till exempel ligger priserna på fjärrvärme från kommunala bolag i genomsnitt 10 procent lägre än nationellt genomsnittspris. Fjärrvärmebolaget i Stockholm, Fortum Värme, har sedan privatiseringen höjt sina priser mest i hela landet. Utförsäljningen har också lett till att staden kommer att förlora ett par miljarder kronor i utebliven vinst från bolaget.
  • Avregleringar och liberaliseringar av tidigare statligt reglerade tjänster som el, tågtransporter och posten har medfört att ett fåtal bolag tagit över marknaderna. Det har lett till kraftigt ökade kostnader för konsumenterna, långt mycket högre än inflationen. Även offentlig sektor drabbas av dessa stigande priser. För Stockholms stad kan avregleringen enbart av elmarknaden ha medfört kostnadsökningar på omkring 80 miljoner kronor per år.
  • Utförsäljningen av allmännyttan har medfört att hyrorna hos de nya privatvärdarna har höjts 2–5 gånger så mycket som i jämförbara, kommunala bostäder. Samtidigt finns det kritik mot att de nya fastighetsvärdarna inte sköter underhållet lika bra som de tidigare kommunala. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har nästan uteslutande skett i innerstaden, och därmed ökat segregationen i samhället.

Läs också om hur facket lyckades tvinga de politiska partierna att vända utvecklingen i Trondheim och rulla tillbaka privatiseringarna. Den fackliga strategi som var framgångsrik i kommunen Trondheim vid förra valet, har nu tagits upp av fackförbund på riksnivå. Detta kan du läsa om på organisationen ”For velferdsstatens” hemsida.

Några intressanta länkar:

Av 0 266
%d bloggare gillar detta: