Snålheten bedrar visheten?

När fullmäktige diskuterade årsredovisningen hade vänsterpartiet många frågor.
– Här står att individ- och familjeomsorgen har kostat 23 procent mindre än standardkostnaden i andra kommuner och att det beror på en effektiv verksamhet. Men det är nog inte hela förklaringen, sa Kaj Johansson.

– Det finns absolut inget som tyder på att vi har mindre sociala problem än andra jämförbara kommuner, men däremot lägger vi ner mindre resurser på förebyggande och rehabiliterande arbete. Här ser vi bristerna i vårt arbete för kvinnofrid. Här ser vi nedläggningen av Fyren.

Efter lite diskussioner instämde kommunstyrelsens ordförande Lotta Finstorp i att fullmäktige behöver diskutera de här frågorna mer ingående och att man t.ex. skulle kunna bjuda in Kari Jess som har forskat kring samhällsekonomiska effekter av missbruksvård.

 

Av 0 261
%d bloggare gillar detta: